PLAN ROZNOSZENIA OPŁATKÓW

29.11.2021 r.

poniedziałek

od godz. 9.00

Sycze, Sokóle i Borysowszczyzna

30.11. 2021 r.

wtorek

od godz. 9.00

kolonia Nurzec, Nurzec, Nurczyk

1.12. 2021 r.

środa

od godz. 9.00

Augustynka przy szosie i Dąbrowa

od godz. 13.00

ulice Leśna i Wąska

2.12. 2021 r.

czwartek

od godz. 9.00

Augustynka pozostała część

od godz. 13.00

ul. Tartaczna i Nowa

5.12. 2021 r.

piątek

od godz. 9.00

Żerczyce i kolonie, Moszczona Pańska

od godz. 12.00

ul. Zakątna i Cicha

6.12. 2021 r.

sobota

od godz. 9.00

Zalesie i kolonie

od godz. 13.00

ul Zaolzie

8.12. 2021 r.

 poniedziałek

od godz. 12.00

ulice Drzewna, Poniatowskiego, Akacjowa, Okrężna

9.12. 2021 r.

wtorek

od godz. 12.00

ul. Polna, 11 Listopada, Piaskowa

10.12. 2021 r.

środa

od godz. 12.00

ul. Kolejowa, Krótka, Jędrzejuka, Wodociągowa

11.12. 2021 r.

czwartek

od godz. 12.00

ul. Sportowa

12.12.2021 r.

piątek

od godz. 12.00

ul. Młyńska, Szkolna, Żerczycka

13.12. 2021 r.

sobota

od godz. 12.00

ul. Wierzbowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa, Polna