Obrzęd błogosławieństwa dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny.

W miniony poniedziałek 2 września mszą św. o godz. 8.00 został zainaugurowany nowy rok szkolny i katechetyczny. Modliliśmy się o Boże błogosławieństwo dla  dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, katechetów, wychowawców i pracowników szkolnych. Oby nowy rok szkolny przyniósł wszystkim wiele sukcesów oraz aby przyczynił się do pogłębienia wiedzy o Panu Bogu i otaczającym nas świecie.

W niedzielę 8 września po mszy św. o godz. 11.00 miał miejsce obrzęd błogosławieństwa dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny.  Prosiliśmy również, aby Bóg pobłogosławił tornistry i pomoce szkolne, pomnażał zdolności i zapał uczniów do nauki i prowadził ich drogą świętości.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Kolejny rok szkolny rozpoczęliśmy 2 września mszą św. o godz. 8.00 w kościele parafialnym Matki Bożej Częstochowskiej w Nurcu – Stacji. Następnie o godz. 9.15 zgromadziliśmy się przed budynkiem szkoły na uroczystym apelu, po którym nastąpiło spotkanie uczniów poszczególnych klas z wychowawcami.

Biblioteka w odnowionym dworcu kolejowym

W pięknym, starym, zabytkowym dworcu kolejowym w Nurcu – Stacji powstała biblioteka. Podróżujący koleją otrzymali miejsce gdzie mogą oczekiwać na przyjazd pociągu. Dzięki staraniom władz samorządowych, niszczejący od lat budynek dworca, otrzymał nowy blask. Na przejęty przez Gminę obiekt pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa . Oficjalne otwarcie, przecięcie wstęgi i poświęcenie budynku pożytku publicznego nastąpiło 25 czerwca 2019 r.

Zdjęcia: Norbert Jadczuk

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W Kościele katolickim corocznie dla uczczenia Jezusa Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie, obchodzona jest Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W tym roku  przypadła ona 20 czerwca. W dniu uroczystości obrzędy liturgiczne mają miejsce również poza świątynią. Zewnętrzną formę święta stanowi procesja do 4 ołtarzy. Procesyjnie przenoszona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem, którym na zakończenie udzielane jest uroczyste błogosławieństwo.  Wierni parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Nurcu – Stacji również przeszli ulicami miejscowości oddając cześć Panu Bogu.

JUBILEUSZ 21 – LECIA KAPŁAŃSTWA

W święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, 13 czerwca br., ks. Piotr Jurczak, ks. Adam Parzonka i ks. Piotr Klejzerowicz odprawili w naszej świątyni Mszę św. z racji 21 rocznicy święceń. Każdy z jubileuszy, jak chociażby i ten, to okazja, by podziękować Bogu za dar powołania i kapłaństwa, napotkanych w swoim życiu ludzi oraz prosić o nowe i święte powołania.

Parafianie złożyli jubilatom życzenia, zapewnili o swojej modlitwie i wręczyli wspaniały dar miejscowemu proboszczowi w postaci „MARGARETKI”

20 ROCZNICA WIZYTY APOSTOLSKIEJ PAPIEŻA ŚW. JANA PAWŁA II W DROHICZYNIE

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, głównej patronki diecezji drohiczyńskiej oraz 20 rocznicy pobytu Jana Pawła II w Drohiczynie dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Jego obecności wśród nas.  Nawiązując do tego wielkiego wydarzenia dzieci i młodzież w montażu słowno muzycznym, przybliżyły nam postać Ojca Świętego i odświeżyły pamięć o tamtych szczęśliwych chwilach.

MSZA ŚWIĘTA PRYMICYJNA

W dniu dzisiejszym, 5 czerwca 2019 r. nowo wyświęceni kapłani: ks. Mateusz Gołoś z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Węgrowie, ks. Patryk Nagórny z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach, ks. Bartosz Ojdana z parafii św. Jana Chrzciciela w Sadownem, ks. Mateusz Roguski z parafii św. Wawrzyńca w Korytnicy oraz ks. Michał Siduniak z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach Stacji, odprawili w naszej świątyni jedną z pierwszych w swoim życiu mszy świętych. Na mocy przywileju udzielonego przez Ojca Świętego, księża  prymicjanci udzielili wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa papieskiego, a ci, którzy przyjęli Komunię świętą i pomodlili się w intencji Ojca Świętego, zyskali odpust zupełny.

Odprawiona Eucharystia w Nurcu – Stacji to podziękowanie za przeżyte rekolekcje przed święceniami w Betanii a zarazem wyraz wdzięczności i dzielenie się Darem ze wszystkimi, którzy otoczyli ich modlitwą w tych szczególnych dniach.

WIZYTACJA KANONICZNA W PARAFII

W parafii Matki Bożej Częstochowskiej 3 czerwca 2019 r. miała miejsce wizytacja kanoniczna Ordynariusza Diecezji Jego Ekscelencji ks. Biskupa Tadeusza Pikusa. Wizytacji kanonicznej podlegały wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno- gospodarczego parafii.

W trakcie odwiedzin naszego Pasterza odbyły się spotkania z wieloma osobami. Na początku dostojnego gościa podjęto w Zespole Szkolno  – Przedszkolnym. Po przywitaniu przez Dyrekcję, dzieci i młodzież poprzez montaż słowno –  muzyczny, wprowadziły wszystkich zebranych w klimat  dwudziestej rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Drohiczynie.

Kolejny etap wizytacji to spotkanie z władzami samorządowymi w Urzędzie Gminy. Pan Wójt i najbliżsi współpracownicy przedstawili zalety i walory naszej gminy, jednocześnie pokazując potrzeby i bolączki mieszkańców.

Sygnałem „Powitanie” na instrumentach dętych w wykonaniu Leśniczych przyjęto ks. Biskupa w siedzibie Nadleśnictwa. Prezentacje multimedialne wprowadziły zgromadzonych  w jubileusz 95 – lecia Lasów Polskich, pokazały czym jest zrównoważona gospodarka leśna i jakie zadania są realizowane na terenie naszego Nadleśnictwa.

Betania Sióstr Urszulanek, była kolejnym miejscem biskupich odwiedzin, agapy i odpoczynku. Po południu na plebanii spotkanie z Radą Parafialną a następnie wspólna modlitwa na cmentarzu grzebalnym. Po powrocie z cmentarza ksiądz Biskup sprawdził i podpisał księgi parafialne.

Na zakończenie wizytacji Ordynariusz odprawił mszę św. w intencji naszej wspólnoty i udzielił sakramentu bierzmowania kandydatom, którzy przygotowali się do bierzmowania, uczestnicząc przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego, wspólnej modlitwie i przystępując do sakramentu pokuty.