Dar i Tajemnica…

W sobotę 25 maja 2019 r. w naszym kościele ks. Wojciech wraz z kolegami kursowymi świętował 3 rocznicę święceń kapłańskich. Jubilaci sprawowali mszę św. dziękując Panu Bogu za Kapłaństwo prosząc jednocześnie Najwyższego Kapłana o nowe święte powołania do służby w Kościele.

OBRZĘD POŚWIĘCENIA PÓL – SOKÓLE

Zgodnie z wielowiekową tradycją Kościół w Polsce zachowuje zwyczaj błogosławienia pól w okresie wzrostu i dojrzewania roślin, przynoszących potrzebne człowiekowi pożywienie. Obrzęd ten wyraża uwielbienie Boga, który stworzył ziemię i powierzył ludziom, aby czynili ją sobie poddaną, uprawiali ją i otrzymywali z niej plony dla podtrzymania swego życia doczesnego. Dzięki składając Bogu za Jego dary, chrześcijanie uczą się zarazem szukać najpierw królestwa Boga i Jego sprawiedliwości, w przekonaniu, że zostanie im dodane wszystko, co jest konieczne do życia.

ODPUST KU CZCI ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Uroczystości odpustowe poprzedziło nabożeństwo adoracyjne trwające od wtorku 14 maja br. Czuwanie przed Najświętszym Sakramentem, każdego dnia kończyliśmy Eucharystią. Boże Słowo głosił ks. Andrzej Falkowski, proboszcz parafii św. o. Pio w Węgrowie. Ksiądz Andrzej przewodniczył również sumie odpustowej i procesji, która z racji deszczu odbyła się w świątyni. Wraz z licznie zgromadzonymi parafianami i kapłanami z sąsiedztwa oddaliśmy chwałę Bogu za pośrednictwem naszego Patrona św. Andrzeja Boboli.

Królowo Polski, módl się za nami

Celebrowanie Narodowego Święta Trzeciego Maja rozpoczęliśmy w kościele mszą św. o godz. 11.00. Za pośrednictwem Matki Bożej Królowej Polski modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny. Kontynuacją obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja były uroczystości w centrum Nurca St.

CHRYSTUS PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ. ALLELUJA!

Jezus żyje!

Ta radosna nowina jest źródłem naszej nadziei na wyzwolenie z lęku, śmierci i grzechu. Jest spełnieniem pragnień o szczęściu.

Spotkać Zmartwychwstałego jak uczniowie i jak Tomasz dotknąć Jego ran, w których jest nasze uzdrowienie.To cel naszego paschalnego świętowania.

Niech, więc te Święta przywrócą na nowo blask naszemu życiu i radość odkrycia jak Bóg nas kocha.

CHRYSTUS MÓWI: PÓJDŹ ZA MNĄ!

W środowy wieczór 17 kwietnia 2019 r. przeżyliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszej miejscowości. Przyłączyliśmy się do Jezusa na Jego drodze krzyżowej do Jego cierpień wewnętrznych i fizycznych, duchowych i cielesnych.  Prosiliśmy by Pan uczynił nasze serce cichym i pokornym.