XI Przegląd Piosenki Religijnej ” CECYLIADA 2017″ w Mielniku

W sobotę 18 listopada Chór parafialny wziął udział w XI Przeglądzie Pieśni Religijnej „Cecyliada” w Mielniku. Nazwa przeglądu wywodzi się od imienia świętej Cecylii dziewicy i męczennicy, patronki muzyków i śpiewu kościelnego, której wspomnienie obchodzimy 22 listopada. Celem przeglądu jest prezentacja pieśni religijnych w interpretacji chórów kościelnych, zespołów śpiewaczych, scholi i zespołów dziecięcych oraz solistów. W sumie wystąpiło 18 zespołów i solistów z powiatu siemiatyckiego, łosickiego i z Sokołowa Podlaskiego. Nasz chór z akompaniamentem organisty Krzysztofa Wawrzyniaka wykonał dwa utwory: „Piękna Pani o smutnym obliczu” i „Dziękuję za powołanie”. Oprócz chóru naszą parafię reprezentowała jeszcze solistka Agata Wawrzyniak. Udział w przeglądzie był wyśmienitą okazją, by usłyszeć utwory religijne w ciekawych, oryginalnych aranżacjach, poznać mniej znane pieśni, które w przyszłości będzie można wprowadzić do repertuaru naszego chóru.

Autor: Krzysztof Wawrzyniak

11.11.2017 ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

W ciągu roku są dwa dni, szczególnie ważne dla każdej świątyni: dzień jej patrona i rocznica jej poświęcenia. Pierwszy z nich jest odpowiednikiem naszych imienin – w tym dniu w kościele obchodzona jest uroczystość odpustowa. Dzień rocznicy poświęcenia kościoła jest analogią do wspomnienia dnia przyjęcia chrztu. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej. Odtąd nie może on służyć żadnym świeckim celom.

Istnieją dwie liturgiczne formy oddania budowli do celów kultu. Pierwsza to pobłogosławienie kościoła. Druga – to jego poświęcenie (dawniej zwane też konsekracją; obecnie termin ten jest używany wyłącznie w odniesieniu do ludzi). Błogosławi się tylko te kościoły, które nie są przeznaczone na stałe do kultu Bożego – na przykład gdy wiadomo, że kościół ulegnie rozbiórce po wybudowaniu nowego kościoła, albo w razie wybudowania kościoła z materiału nietrwałego. Poświęcenie jest formą uroczystszą – przewodniczy mu biskup, sprawujący bogate obrzędy. Od budowniczych otrzymuje on klucze do świątyni, po otwarciu drzwi jako pierwszy do niej wchodzi, wprowadzając lud. Podczas uroczystej Eucharystii kropi ołtarz i ściany wodą święconą, namaszcza też ołtarz i ściany (w czterech lub dwunastu miejscach – tzw. zacheuszkach). W ołtarzu umieszcza się ponadto relikwie świętych, zapala światła i okadza nową świątynię. Po raz pierwszy też umieszcza się Chleb Eucharystyczny w tabernakulum.

Przed szesnastu laty 11 listopada 2001 roku uroczystego poświęcenia naszej świątyni dokonał Ks. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Dziękując Panu Bogu, że wypełnił ten Dom Modlitwy swoją chwałą i zamieszkał wśród swojego ludu ogarnijmy naszą wdzięcznością wszystkich, którzy trudzili się przy wznoszeniu i upiększaniu naszego kościoła: kapłanów, architektów, budowniczych, parafian i dobrodziejów.

Dla ułatwienia wspomnień i odświeżenia pamięci poniżej adnotacje i zdjęcia z kroniki parafii.

„RÓŻANIEC TO SKARB, KTÓRY TRZEBA ODKRYĆ”

W bieżącym roku w Kościele obchodzimy 100 rocznicę objawień fatimskich oraz 140 rocznicę objawień w Gietrzwałdzie. Z tej racji w naszej parafii został zorganizowany konkurs plastyczny pt.: RÓŻANIEC TO SKARB, KTÓRY TRZEBA ODKRYĆ”. Uczestnicy mieli za zadanie  wykonać różańce z darów jesieni lub innych materiałów o dowolnej wielkości.

Do konkursu zostało zgłoszonych czterdzieści pięć prac. Jedna z nich została wykonana w formie płaskorzeźby – różaniec otaczający granice Polski. Związana  była z ogólnopolska akcją „Różaniec do Granic”, podczas której 7 października wspólnie modliliśmy się za Polskę i świat również w naszej świątyni jako kościele stacyjnym.

W niedzielę 29 października po mszy świętej o godz. 9.00 konkurs został rozstrzygnięty. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali nagrody. Pozostali otrzymali upominki  za uczestnictwo w konkursie.

Gratulujemy wszystkim dzieciom a rodzicom dziękujemy za pomoc i wsparcie  swoich pociech przy wykonaniu różańców. Zapraszamy do wzięcia udziału w następnych konkursach.

S.Katarzyna

11 listopada 2017 r. – Święto Niepodległości w Nurcu – Stacji

W tym roku 11 listopada przypada 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji o godz. 9.00 w kościele p. w. Matki Bożej Częstochowskiej w Nurcu –Stacji została odprawiona Msza św. w intencji naszej Ojczyzny. Jako parafianie modliliśmy się również za całą naszą wspólnotę i dziękowaliśmy Panu Bogu za dar świątyni, która przed szesnastu laty została poświęcona.

Po zakończeniu nabożeństwa dalsze uroczystości patriotyczne miały miejsce w centrum naszej miejscowości przy obelisku upamiętniającym poległych w trakcie II wojny światowej. Wzięli w nich udział przedstawiciele  władz samorządowych, druhowie OSP z pocztem sztandarowym, młodzież szkolna i mieszkańcy. Nad przebiegiem uroczystości czuwał Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu Stacji. Po złożeniu wieńców, okolicznym referacie i krótkiej akademii było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych pod przewodnictwem Koła Emerytów i Rencistów, którzy przed laty zainicjowali wspólne obchody Święta Niepodległości w Nurcu – Stacji.

 

 

 

RÓŻANIEC DO GRANIC W NURCU-STACJI 7.10.2017 R.

7 października nasza parafia czynnie włączyła się w modlitwę różańcową w ramach ogólnopolskiej akcji „Różaniec do granic”. Prośby o pokój w naszych rodzinach, w Ojczyźnie i na świecie zanosiliśmy wspólnie z wiernymi  z Dekanatu Ciechanowieckiego, Sokołowskiego oraz z wiernymi z Diecezji Warszawskiej.

Nasze modlitewne spotkanie rozpoczęło się od wezwania Ducha Świętego, a następnie ks. Tadeusz Syczewski wygłosił konferencję o historii i tradycji modlitwy różańcowej. Podkreślił, że różaniec ma niespotykaną moc, daje nadzieję, umacnia w wierze, przynosi ukojenie i radość, przybliża  i jedna z Bogiem. Potrafi też zmieniać losy państw i narodów.

W dalszej kolejności ks. Tadeusz Syczewski  przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił kazanie o ustanowieniu święta Matki Bożej Różańcowej.  Przytaczał wydarzenia i fakty historyczne,  które przyczyniły się do kultu Maryi, poprzez modlitwę różańcową.

Następnie  odbyła się adoracja  Najświętszego Sakramentu.

Rozważania podczas procesji różańcowej  prowadziła p. Renata Przewoźnik – diecezjalna moderator KŻR. Każda z czterech części była ofiarowana w określonej intencji. Tajemnice radosne – za dzieci, młodzież, rodziców i rodziny; tajemnice bolesne w intencji ludzi biednych, chorych, pokrzywdzonych, cierpiących, uchodźców; tajemnice światła – o opamiętanie dla wywołujących konflikty i wojny oraz o łaski dla tych, którzy przyczyniają się do pokoju; tajemnice chwalebne były dziękczynieniem za dar modlitwy różańcowej.

Dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły uczestniczyć w procesji ulicami Nurca, modlitwę różańcową w kościele parafialnym prowadził Proboszcz – ks. Piotr Klejzerowicz.  Piąta tajemnica części bolesnej była transmitowana przez Radio Maryja.

Spotkanie zakończyła modlitwa o szczęśliwy powrót do domu i błogosławieństwo wszystkich zgromadzonych.

Dzięki zaangażowaniu wielu parafian oraz członkom Parafialnego Koła „Caritas” ,w przerwie  miedzy Liturgią , a procesją, dla przybyłych Pielgrzymów zorganizowano w podziemiach kościoła poczęstunek.

Był to szczególny dzień dla naszej parafii. Nasza Świątynia była wypełniona, jak jeszcze nigdy w historii jej istnienia i pomimo zachmurzenia – jaśniała, a modlitwa brzmiała szczególnie.  Dzięki Przybyłym mogliśmy doświadczać ducha jedności i wspólnoty w wierze, a dzięki zaangażowaniu księży –  czerpać z sakramentu pojednania, a następnie z sakramentu eucharystii, który był aktem uwielbienia Stwórcy, płynącym z naszych serc.

Maryjo, przyjmij nasze modlitwy i zanieś je do Boga Najwyższego, aby proces przemiany naszych serc dokonywał się stale, abyśmy potrafili odczytać w naszym życiu wolę Boga i przyjąć ją z pokorą i z miłością.

Autor: Parafianka Ela

Zdjęcia s. Katarzyna

Śluby wieczyste s. Katarzyny 26.08.2017 r.

W dniu naszego parafialnego odpustu 26 sierpnia 2017 r. w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej w Nurcu-Stacji s. Katarzyna Lachowska złożyła na ręce Matki Raffaelli Pedrini, Przełożonej  Generalnej wieczysta profesję. Liturgii przewodniczył biskup drohiczyński Tadeusz Pikus. Na uroczystość przybyło wielu krewnych i przyjaciół Siostry Katarzyny, księża i alumni z Drohiczyna, siostry zakonne z  Polski i Włoch.

Siostrze Katarzynie gratulujemy i życzymy by wstępując na drogę całkowitego oddania się Jezusowi Chrystusowi patrzyła na przeszłość z wdzięcznością , teraźniejszość przeżywała z pasją a przyszłość przyjęła z nadzieją aby kolejnym pokoleniom ludzi, z którymi będzie się spotykała, dawała świadectwo o Chrystusie, dzieląc się nawzajem miłością rozwiniętą i ukształtowaną we wspólnocie zakonnej.

Wspominając te piękne uroczystości warto na nowo przyjrzeć się charyzmatowi naszych sióstr, które już od wielu lat posługują wśród nas. Zachęcamy do lektury:   http://urszulanki-gandino.com/kim-jestesmy0.html

Podziękowania z Urugwaju

W dniach 23-30 lipca 2017 obchodziliśmy XVIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem: „Niesiemy Miłosierdzie drogami świata”. MIVA Polska po raz kolejny zaprosiła wszystkich kierowców, członków ich rodzin oraz Przyjaciół misji do udziału w Akcji św. Krzysztof 1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. Jako wspólnota parafialna włączyliśmy się w to dzieło a zebrane ofiary przekazaliśmy do Urugwaju gdzie od 3 lat posługuje ks. Jarosław Przeździecki, kapłan naszej diecezji. Otrzymaliśmy jego list i podziękowania. Poniżej słowa, które skierował do nas ks. Jarosław.

 

Kochani przyjaciele misji

Pozdrawiam, w zasadzie pozdrawiamy was z Urugwaju, wraz z całą wspólnotą parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Minas. Wszystkim z całego serca szczerze dziękujemy za pomoc jaka otrzymaliśmy przez waszego ks. Proboszcza. Dziękuję jeszcze bardziej za troskę o misje i o dzieło misyjne które się przejawia w waszej ofiarności. Dziękuje też za pamięć i modlitwę, o której mnie zapewnia wasz ks. Proboszcz.

Jest to mój 3 rok posługi w tej parafii. Prawdę mówiąc nie wiem, czy mógłbym się pochwalić jakimiś widzialnymi owocami. Raczej wygląda na to, że cały czas jest to okres zasiewu. Ufam, że przyniesie kiedyś plon dla królestwa Bożego. Ten rok w naszej diecezji przeżywamy jako Rok Maryjny. Za sugestią ks. Biskupa podjęliśmy inicjatywę, aby ofiarować się jako wspólnota parafialna Matce Bożej. Uczynimy to 1 października w uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Teraz przygotowujemy się do tego wydarzenia. Dla mnie tym bardziej jest to radosne, gdyż przygotowanie opiera się o teksty 4 świętych, z czego dwaj to Polacy: św. Jan Paweł II i św. Maksymilian Maria Kolbe. Modlę się, żeby przyniosło jak największe owoce. Cały czas powtarzam, że w warunkach tak zlaicyzowanego kraju szczególnie potrzeba modlitwy i ofiary. Chcemy więc, choć z niewielką grupką osób, uczynić ten akt, ufając, że pomoże w odnowie całej parafii.

W sierpniu, w Urugwaju obchodzi się Dzień Dziecka. Kościół zaś 3 niedzielę sierpnia przeżywa jako Dzień Katechezy. Zawsze więc w tym czasie organizujemy dla dzieci spotkanie ze Mszą św., zabawami i podwieczorkiem. Cieszę się, bo w tym roku, przybyło ponad 50 dzieci, z czego ok. 40 to z katechezy. Wszystkie odchodziły bardzo zadowolone.

W tym czasie u nas kończy się zima. W tym roku była bardzo łagodna, a wręcz ciepła jeśli można tak powiedzieć i słoneczna. Teraz się rozpadało. Ale kiedy się skończy przystępujemy do prac przy kościele, Pierwsze co będziemy robić to malować dach. Potem chcemy pomalować Kościół i budynki parafialne z zewnątrz (to wszystko jest razem) i oświetlić kościół z zewnątrz. Na razie taki jest plan na te wakacje. Zobaczymy co się z tego uda zrealizować. Kościół jest ładny, ale wymaga odnowienia i na zewnątrz i wewnątrz. Dlatego zapewniam, że każdą pomoc jaką otrzymaliśmy i otrzymamy, wykorzystamy dobrze. W poprzednią sobotę i niedzielę (16-17 września) sprawowałem msze św. będę w intencji dobrodziejów naszej parafii. Niech Bóg wszystkim wynagrodzi. Dla mnie to wielka radość, że i wierni z Polski włączają się w pomoc naszej parafii jak też niektóre firmy tutaj w Urugwaju. Odbieram to jako widoczny znak działania łaski Bożej. Zapewniam tez o szczególnej modlitwie w dzień naszego odpustu parafialnego, 1 października.

Ks. Jarosław Przeździecki