OGŁOSZENIA 24.10.2021 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i złożone ofiary. Pracowały następujące osoby: Teresa Pater, Ewa Burak, Jadwiga Jadczuk, Joanna Stasiuk, Bożena Stasiuk, Maria Brodowska, Katarzyna Kruszewska, Stefan Stępniak, Agata, Patrycja i Amelia Czajkowskie, Magdalena Wawrzyniak, Ewa Kołtek, Maria Biela, Ewa Wypychowska, Mieczysław Sowa, Urszula i Zuzanna Ejsmont. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam i proszę o pomoc w sprzątaniu mieszkańców Borysowszczyzny i Sokóla.

 2. W sobotę o godz. 9.00 w Betanii spotkanie kandydatów do bierzmowania.

 3. Zachęcam do zakupu zniczy Caritas i włączenia się w dzieła charytatywne kościoła. Cena znicza 7,50 zł.

 4. W niedzielę za tydzień po mszy św. o 9.00 wręczenie nagród za konkurs różańcowy.

OGŁOSZENIA 17.10.2021 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i złożone ofiary. Pracowały następujące osoby: Dawid Świerzbiński, Aleksandra Kropiwnicka, Zofia Pawłowska, Zofia Kapela, Teresa Pędrak, Dariusz Górny, Krzysztof Kurpeta, Jarosław Kutyna. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam i proszę o pomoc w sprzątaniu mieszkańców Augustynki.

 2. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy w naszej parafii czas Misji Świętych z okazji 20 – lecia konsekracji naszej świątyni. Mam nadzieję, że dotarły już do naszych rodzin zaproszenia z programem Misji. Z tego miejsca jeszcze raz pragnę serdecznie zaprosić wszystkich do wzięcia udziału w tych świętych ćwiczeniach. Przychodźmy liczne na nabożeństwa i pozwólmy Bogu przemawiać do naszych serc.

 3. W środę odbyło się spotkanie Rady Parafialnej. Omówione zostały bieżące prace. Zatwierdziliśmy regulamin cmentarza, który w najbliższym czasie pojawi się w widocznych miejscach przy wejściu na nekropolię. Będzie też wywieszona prośba o utylizację odpadów cmentarnych we własnym zakresie. Za jednorazowy odbiór pięciu kontenerów płacimy 760 zł. Do tej pory wydaliśmy już na wywóz odpadów 4100 zł. Przed nami Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, po których śmieci jest krocie. Będzie trzeba wywieść trzy albo cztery razy. Koszt poniesiony na wywóz śmieci mógłby być przeznaczony na ułożone kostki na cmentarnych alejkach co bardzo ułatwiłoby przemieszczanie się w czasie procesji pogrzebowych.

 4. Razem z Radą parafialną podjęliśmy decyzję o likwidacji nagrobków, którymi nikt się nie opiekuje. W najbliższym czasie pojawią się wywieszki informujące o planowanej likwidacji nagrobka na grobach najbardziej zaniedbanych i opuszczonych. Decyzja o likwidacji nie zostanie podjęta jeśli rodzina zgłosi proboszczowi chęć podtrzymania nagrobka i zaopiekowania się nim.

 5. W poniedziałek 18.10.2021 r. zapraszamy dzieci i młodzież na nabożeństwo różańcowe. Włączmy się poprzez tę modlitwę w akcję „ Milion dzieci modli się na różańcu dla jedności i pokoju.”

 6. Zachęcam do zakupu zniczy Caritas i włączenia się w dzieła charytatywne kościoła. Cena znicza 7,50 zł.

OGŁOSZENIA 10.10.2021 XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w tym tygodniu służyli pomocą przy sprzątaniu kościoła oraz innych pracach na zewnątrz świątyni. Dziękuję również mieszkańcom Zaolzia za sprzątanie w dniu wczorajszym. Wszystkim z serca dziękuję! W sobotę na godz. 9.00 zapraszam i proszę o pomoc w sprzątaniu mieszkańców ul. Żerczyckiej i Żerczyc.

 2. Pamiętajmy by październiku w modlitwie różańcowej, odmawianej w kościele lub prywatnie, modlić się o Boże błogosławieństwo na czas Misji Świętych, które będziemy przeżywać w dniach od 24 – 31 października 2021 r., w intencji ojca Misjonarza ks. Dariusza Kujawy o światło Ducha Świętego w prowadzeniu tych misji a dla całej parafii o wiarę, gorliwość i odnowę ducha.

 3. W najbliższym czasie każda rodzina otrzyma zaproszenie z programem Misji Świętych. Postarajmy się tak zaplanować obowiązki aby nikogo z nas nie brakowało w świątyni w tym szczególnym czasie.

 4. We środę o godz. 18.00 chciałbym się spotkać z Radą Parafialną. Zapraszam radnych na spotkanie do sióstr do Betanii.

 5. Po Mszy św. zbiórka ofiar do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

 6. We czwartek 14 października Dzień Edukacji Narodowej. Modlimy się w intencji nauczycieli i wychowawców.

 7. We wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej ( 16. 10 ) przypada 43 r. wyboru Jana Pawła II na papieża.

 8. Zbliża się czas porządkowania grobów. Ponawiam prośbę o utrzymanie porządku na nekropolii oraz zabieranie odpadów cmentarnych ze sobą i oddawanie ich z odpadami z gospodarstwa domowego, za które wszyscy płacimy. Na kompost wyrzucamy tylko trawę, liście i żywe kwiaty ale bez plastikowych doniczek, foli, reklamówek, torebek i innych sztucznych elementów. Przypominam, że wszelkie planowane prace budowlane na cmentarzu powinny być wcześniej zgłoszone i powinna być uzyskana zgoda na wjazd na cmentarz.

 9. Przy wyjściu z kościoła wyłożone są kartki na wypominki.

 10. Za tydzień będą do nabycia znicze CARITAS. Zachęcam do zakupu i włączenia się w dzieła charytatywne kościoła.

OGŁOSZENIA 03.10.2021 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Dziękuję za pomoc w sprzątaniu i przygotowaniu miejsca celebry oraz za złożone ofiary następującym osobom: Halina Sadowska, Lidia Romaszewska, Bogusława Wojtkowska, Zdzisława i Damian Pakoca, Dorota Kosowska, Dariusz Górny, Krzysztof Pawlak, Janina Bloch i Marzena Semeniuk. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam i proszę o pomoc w sprzątaniu mieszkańców całego Zaolzia.

 2. Dobiega końca malowanie naszej świątyni. Od jutra nabożeństwa różańcowe i msze święte będą odprawiane w kościele. Ale żebyśmy mogli się tam się modlić to trzeba posprzątać tę część która jest już wolna od rusztowań. Bardzo serdecznie proszę o pomoc w sprzątaniu. Wszyscy gotowi do pomocy w dniu jutrzejszym, proszę by po mszy św. zgłosili się do s. Mari i ustalili szczegóły. Bóg zapłać!

 3. Proszę by październiku w modlitwie różańcowej, odmawianej w kościele lub prywatnie, modlić się o Boże błogosławieństwo na czas Misji Świętych, które będziemy przeżywać w dniach od 24 – 31 października 2021 r., w intencji ojca Misjonarza ks. Dariusza Kujawy o światło Ducha Świętego w prowadzeniu tych misji a dla całej parafii o gorliwość i odnowę ducha. Serdecznie proszę o żarliwą modlitwę w tej intencji i zapraszam do licznego udziału w misjach świętych.

 4. Dziś po Mszy św. o godz. 11.00 dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii św. otrzymają swoje pierwsze poświęcone różańce.

 5. W najbliższą niedzielę przypada Dzień Papieski. Ofiary do puszek przeznaczone będą na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

OGŁOSZENIA 26.09.2021 XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Dziękuję za pomoc w sprzątaniu i przygotowaniu miejsca celebry. Pracowały następujące osoby: Angelika Kubiec, Elżbieta Łuszczak, Janina Marciniak, Grzegorz Mazurek. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam i proszę o pomoc w sprzątaniu pozostałych mieszkańców ul Zakątnej.

 2. Dziś w kościołach w Polsce odbywa się liczenie frekwencji wiernych oraz ilość osób przystępujących do Komunii św. Serdeczna prośba o spokojne wychodzenie po zakończonym nabożeństwie, żeby można było wszystkich dokładnie zliczyć.

 3. 28 września o godz. 15.00 – w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopocki, zapraszam do wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia w centrum Nurca w parku przy obelisku.

 4. W piątek rozpoczyna się miesiąc październik. W naszej parafii różaniec będzie odmawiany w dni powszednie o godz. 16.30 a w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00. W modlitwie różańcowej będziemy prosić o Boże błogosławieństwo na czas Misji Świętych, które będziemy przeżywać w dniach od 24 – 31 października 2021 r., w intencji ojca Misjonarza ks. Dariusza Kujawy o światło Ducha Świętego w prowadzeniu tych misji a dla całej parafii o gorliwość i odnowę ducha. Już dziś serdecznie proszę o żarliwą modlitwę w tej intencji i serdecznie zapraszam do licznego udziału w misjach świętych.

 5. W tym tygodni pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź w te dni od godz. 16.00. Serdeczna prośba, żeby nie przychodzić do spowiedzi na ostatnią chwilę.

 6. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00.

 7. Za tydzień po Mszy św. o godz. 11.00 dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii św. otrzymają swoje pierwsze poświęcone różańce.

 8. Dzieci chętne do wzięcia udziału w konkursie różańcowym proszone są o zgłaszanie się do s. Katarzyny.

OGŁOSZENIA 19.09.2021 XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Dziękuję za pomoc w sprzątaniu i przygotowaniu miejsca celebry. Pracowały następujące osoby: Danuta Michalak, Halina Pietrzak i Mariusz Pucyk. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam i proszę o pomoc w sprzątaniu mieszkańców ul. Cichej i połowę ul Zakątnej.

 2. Dziś przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu. Po mszach św. zbiórka do puszek na Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej.

 3. Parafia organizuje wyjazd do kina na film „Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie” Wyjazd do Siedlec w piątek o godz. 16.00. Koszt biletu i transportu 50 zł. Zapisy na wyjazd u proboszcza. Msza św. w piątek przed wyjazdem o godz. 15.30.

OGŁOSZENIA 12.09.2021 XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Dziękuję za pomoc w sprzątaniu i przygotowaniu miejsca celebry. Pracowały następujące osoby: Małgorzata Mierzejewska, Irena Kondrat, Teresa Uziębło, Małgorzata Góral, Ludwika Marcinkiewicz, Elżbieta Kobus. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam i proszę o pomoc w sprzątaniu mieszkańców ul. Wodociągowej.

 2. Przyjmuję zapisy do KŻR rodziców modlących się za swoje dzieci.

 3. Po mszy świętej o godz. 9.00 spotkanie rodziców, których dzieci w tym roku katechetycznym przygotowują się do I Komunii św.

 4. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Wychowania oraz kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież, rodziców i wychowawców.

 5. W sobotę 18 września, wspomnienie św. Stanisława Kostki. Zapraszam dzieci i młodzież na sobotnią Mszę św. abyśmy wspólnie uczcili świętego patrona i wyprosili potrzebne łaski.

 6. W najbliższą niedzielę przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu. W naszej diecezji odbywa się zbiórka do puszek na Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej.

 7. NSZZ „Solidarność” Oddział Siemiatycze w dniach 18 – 19.09 br., organizuje Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. Są jeszcze wolne miejsca. Chętne osoby mogą zapisać się w biurze Oddziału na ul. Pałacowej 19 ewentualnie telefoniczne dzwoniąc pod nr 508 146 439. Koszt wyjazdu z noclegiem to 165 zł.

 8. Centrum Życia i Rodziny prowadzi kampanię, której celem jest oficjalne przeniesienie Dnia Ojca na 19 marca, czyli na uroczystość św. Józefa. Podpisy pod petycją można składać po Mszy św. u s. Katarzyny.

OGŁOSZENIA 05.09.2021 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam i proszę o pomoc w sprzątaniu pozostałych mieszkańców ul. Sportowej. Proszę przyjść do Betanii i zgłosić się do siostry Marii.

 2. Można się jeszcze zapisać do KŻR rodziców modlących się za swoje dzieci. Chętnych rodziców proszę o zgłaszanie się bezpośrednio do mnie.

 3. Dzisiejsza niedziela jest „Dniem Solidarności z Afgańczykami”. Po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na długofalowe wsparcie działań Caritas na rzecz migrantów i uchodźców, zarówno w Polsce jak i za granicą.

 4. Zapraszam chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami na pierwsze spotkanie w piątek na godz. 15.00. Spotkanie będzie u sióstr w Betanii.

 5. Spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania będzie w sobotę o godz. 16.00 w Betanii u sióstr.

 6. Za tydzień w niedzielę po mszy świętej o godz. 9.00 zapraszam na spotkanie rodziców, których dzieci w tym roku katechetycznym przygotowują się do I Komunii św.

OGŁOSZENIA 29.08.2021 XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiary złożone na kwiaty. Pracowały następujące osoby: Barbara Klatt, Beata Klatt Dziębowska, Małgorzata i Anna Milik, Marzanna Jeziorska, Elżbieta i Zbigniew Olesińscy, Małgorzata Marcinkowska, Krystyna Pieróg, Bożena Wierak, Adam Marcinkiewicz, Wojciech Ruciński, Dariusz Górny, Krzysztof Pawlak.

 2. Od jutra zaczynamy malowanie kościoła. Na czas trwania prac w świątyni Msze św. odprawiane będą w u sióstr w Betanii. W dni powszednie w kaplicy a w niedzielę i święta na placu za Betanią. Proszę wszystkich o modlitwę za przyczyną MB Częstochowskiej, św. Józefa i św. Andrzeja Boboli o szczęśliwe, solidne i sprawne wykonanie pracy.

 3. Serdeczna prośba do wszystkich, którzy jeszcze nie złożyli ofiar na składkę na ten rok o wpłatę datków na poczet prowadzonych prac. Przypomnę, że roczna składka od osoby dorosłej wynosi 120 zł. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i życzliwe podejście!

 4. W niedzielę na Mszy św. o godz. 9.00 rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Proszę dzieci i młodzież by w najbliższych dniach pojednały się z Panem Bogiem i rozpoczęły czas pracy w stanie łaski uświęcającej.

 5. Pragnę aby w naszej parafii powstało KŻR rodziców modlących się za swoje dzieci. Chętnych rodziców proszę o zgłaszanie się bezpośrednio do mnie. Jedno koło liczy 20 osób. Daj Boże, żeby było więcej chętny wtedy będą kolejne koła. Zapraszam!

 6. W pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.

 7. Odwiedziny chorych będą w sobotę od godz. 9.00

 8. W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP, modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic KŻR.

 9. Na polecenie przewodniczącego KEP, niedziela 5 września br. jest „Dniem Solidarności z Afgańczykami”. Po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na długofalowe wsparcie działań Caritas na rzecz migrantów i uchodźców, zarówno w Polsce jak i za granicą.

OGŁOSZENIA 22.08.2021 XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiary złożone na kwiaty. Pracowały następujące osoby: Teresa i Marian Klimczuk, Robert Sobieszuk, Jaszczuk Krystyna, Lucyna Bogowska, Urszula Chodowiec, Marzena i Bartosz Bloch. Za tydzień proszę o sprzątanie kościoła mieszkańców ul. Sportowej bloki nr 6, 135, 136.

 2. We czwartek Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, głównej patronki naszej parafii. Suma odpustowa o godz. 12.00. Dla wszystkich pracujących tego dnia będzie jeszcze odprawiona Msza św. o godz. 18.00.