JUBILEUSZ 21 – LECIA KAPŁAŃSTWA

W święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, 13 czerwca br., ks. Piotr Jurczak, ks. Adam Parzonka i ks. Piotr Klejzerowicz odprawili w naszej świątyni Mszę św. z racji 21 rocznicy święceń. Każdy z jubileuszy, jak chociażby i ten, to okazja, by podziękować Bogu za dar powołania i kapłaństwa, napotkanych w swoim życiu ludzi oraz prosić o nowe i święte powołania.

Parafianie złożyli jubilatom życzenia, zapewnili o swojej modlitwie i wręczyli wspaniały dar miejscowemu proboszczowi w postaci „MARGARETKI”

20 ROCZNICA WIZYTY APOSTOLSKIEJ PAPIEŻA ŚW. JANA PAWŁA II W DROHICZYNIE

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, głównej patronki diecezji drohiczyńskiej oraz 20 rocznicy pobytu Jana Pawła II w Drohiczynie dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Jego obecności wśród nas.  Nawiązując do tego wielkiego wydarzenia dzieci i młodzież w montażu słowno muzycznym, przybliżyły nam postać Ojca Świętego i odświeżyły pamięć o tamtych szczęśliwych chwilach.

OGŁOSZENIA 09.06.2019 ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 1. Dziękuję za sprzątnięcie kościoła i ofiary na kwiaty: Halina Buczek, Barbara Różańska, Danuta Wielogórska, Krystyna Bieniek, Ewa Kapela, Danuta Borkowska Siwiak. Dziękuję za pracę i ofiary. Datek na kwiaty przekazały również: Bożena Ilczuk, Helena Górna i Genowefa Korzeniecka. Bóg zapłać! W sobotę na godz. 9.00 zapraszam do sprzątania kościoła mieszkańców ul. Żerczyckiej i Żerczyc bez Kolonii.
 2. Jutro uroczystość NMP Matki Kościoła, Głównej Patronki Diecezji Drohiczyńskiej i 20 rocznica Wizyty Apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II w Drohiczynie.
 3. Za tydzień w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – zakończenie czasu spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.
 4. Zaproszenie na Marsz dla Życia i Rodziny, który odbędzie się w Siemiatyczach 16.06.2019 r. Początek o godz. 12.00 Mszą św. w kościele św. A. Boboli. Na zakończenie piknik.

MSZA ŚWIĘTA PRYMICYJNA

W dniu dzisiejszym, 5 czerwca 2019 r. nowo wyświęceni kapłani: ks. Mateusz Gołoś z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Węgrowie, ks. Patryk Nagórny z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach, ks. Bartosz Ojdana z parafii św. Jana Chrzciciela w Sadownem, ks. Mateusz Roguski z parafii św. Wawrzyńca w Korytnicy oraz ks. Michał Siduniak z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach Stacji, odprawili w naszej świątyni jedną z pierwszych w swoim życiu mszy świętych. Na mocy przywileju udzielonego przez Ojca Świętego, księża  prymicjanci udzielili wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa papieskiego, a ci, którzy przyjęli Komunię świętą i pomodlili się w intencji Ojca Świętego, zyskali odpust zupełny.

Odprawiona Eucharystia w Nurcu – Stacji to podziękowanie za przeżyte rekolekcje przed święceniami w Betanii a zarazem wyraz wdzięczności i dzielenie się Darem ze wszystkimi, którzy otoczyli ich modlitwą w tych szczególnych dniach.

WIZYTACJA KANONICZNA W PARAFII

W parafii Matki Bożej Częstochowskiej 3 czerwca 2019 r. miała miejsce wizytacja kanoniczna Ordynariusza Diecezji Jego Ekscelencji ks. Biskupa Tadeusza Pikusa. Wizytacji kanonicznej podlegały wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno- gospodarczego parafii.

W trakcie odwiedzin naszego Pasterza odbyły się spotkania z wieloma osobami. Na początku dostojnego gościa podjęto w Zespole Szkolno  – Przedszkolnym. Po przywitaniu przez Dyrekcję, dzieci i młodzież poprzez montaż słowno –  muzyczny, wprowadziły wszystkich zebranych w klimat  dwudziestej rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Drohiczynie.

Kolejny etap wizytacji to spotkanie z władzami samorządowymi w Urzędzie Gminy. Pan Wójt i najbliżsi współpracownicy przedstawili zalety i walory naszej gminy, jednocześnie pokazując potrzeby i bolączki mieszkańców.

Sygnałem „Powitanie” na instrumentach dętych w wykonaniu Leśniczych przyjęto ks. Biskupa w siedzibie Nadleśnictwa. Prezentacje multimedialne wprowadziły zgromadzonych  w jubileusz 95 – lecia Lasów Polskich, pokazały czym jest zrównoważona gospodarka leśna i jakie zadania są realizowane na terenie naszego Nadleśnictwa.

Betania Sióstr Urszulanek, była kolejnym miejscem biskupich odwiedzin, agapy i odpoczynku. Po południu na plebanii spotkanie z Radą Parafialną a następnie wspólna modlitwa na cmentarzu grzebalnym. Po powrocie z cmentarza ksiądz Biskup sprawdził i podpisał księgi parafialne.

Na zakończenie wizytacji Ordynariusz odprawił mszę św. w intencji naszej wspólnoty i udzielił sakramentu bierzmowania kandydatom, którzy przygotowali się do bierzmowania, uczestnicząc przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego, wspólnej modlitwie i przystępując do sakramentu pokuty.

OGŁOSZENIA 02.06.2019 WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

 

 1. Dziękuję za sprzątnięcie, przygotowanie kościoła i terenu wokół świątyni na uroczystości: bierzmowanym i ich rodzicom. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam do sprzątania kościoła pozostałych mieszkańców Zaolzia.
 2. Serdeczne Bóg zapłać za wykoszenie posesji wokół plebanii i cmentarza.
 3. Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Święto Dziękczynienia i pierwsza niedziela miesiąca. Po mszy św. o godz. 9.00 procesja eucharystyczna. Po mszach św. zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.
 4. Jutro gościmy w naszej parafii ks. Biskupa Ordynariusza z racji wizytacji kanonicznej. Zaplanowane są odwiedziny: Szkoły, Urzędu Gminy, Nadleśnictwa, Sióstr. O 15.30 ks. Biskup zaprasza Radę Parafialną na spotkanie na plebanii. Na zakończenie ok. 16.00 udamy się na cmentarz grzebalny i tam wspólna modlitwa za naszych bliskich zmarłych. O 17.00 msza św. z sakramentem bierzmowania.
 5. W tym tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00.
 6. W tym roku Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przypada 20 czerwca. Trasa uroczystej procesji będzie przebiegała w następujący sposób: ul. Okrężna, Tartaczna, Zkątna, Wąska i powrót do kościoła ul. Okrężną. Przebieg trasy podaję wcześniej, żebyśmy mieli nieco czasu aby się przygotować. Zwracam się z prośbą o przygotowanie ołtarzy wystawienia: I – na ul. Okrężnej na zakręcie, naprzeciw drogi, która prowadzi na osiedle przy ul. Sportowej i proszę mieszkańców osiedla o przygotowanie tego ołtarza. II – przy budynku OSP i proszę o ustawienie ołtarza druhów strażaków i mieszkańców ul. Nowej i Leśnej. III – ołtarz niech przygotują rodziny z ul. Tartacznej przy żółtym budynku przy posesji p. Cieślak. O IV miejsce wystawienia zadbają mieszkańcy ul. Zakątenej. Propozycja lokalizacji ołtarza w głębi bramy posesji p. Siwiaka.

Dar i Tajemnica…

W sobotę 25 maja 2019 r. w naszym kościele ks. Wojciech wraz z kolegami kursowymi świętował 3 rocznicę święceń kapłańskich. Jubilaci sprawowali mszę św. dziękując Panu Bogu za Kapłaństwo prosząc jednocześnie Najwyższego Kapłana o nowe święte powołania do służby w Kościele. Oprócz życzeń i kwiatów wspaniały dar otrzymał od kobiet naszej parafii ksiądz Wojciech. Panie ofiarowały mu swoją modlitwę podejmując się apostolstwa “MARGARETKI” w jego intencji.

OGŁOSZENIA 26.05.2019 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

 1. Dziękuję za sprzątnięcie kościoła i ofiary na kwiaty: Mariusz Skorupko, Ryszard Toczko, Barbara Pawluczuk Barbara Bogacka, Zofia Szpakowska, Nina Kondratiuk, Elżbieta Rogacka, Dorota Kosowska, Teresa Hermanowicz i Urszula Maguza. W piątek na godz. 15.00 zapraszam i proszę o przygotowanie kościoła na uroczystość bierzmowania kandydatów do bierzmowania i ich rodziców. Proszę również o wykoszenie trawy wokół kościoła.
 2. Zwracam się z prośbą o pomoc w wykoszeniu cmentarza przed wizytacją ks. Biskupa. Wszystkich, którzy by chcieli pomóc zapraszam z kosami spalinowymi na sobotę na godz. 15.00. Oprócz alejek trzeba będzie też wykosić poszycie między drzewami. Z góry serdeczne Bóg zapłać!
 3. W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca. O 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa z KŻR zakończona nabożeństwem majowym.
 4. Za tydzień w niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Święto Dziękczynienia i pierwsza niedziela miesiąca. Po mszy św. o godz. 9.00 procesja eucharystyczna. Po mszach św. zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.

OBRZĘD POŚWIĘCENIA PÓL – SOKÓLE

Zgodnie z wielowiekową tradycją Kościół w Polsce zachowuje zwyczaj błogosławienia pól w okresie wzrostu i dojrzewania roślin, przynoszących potrzebne człowiekowi pożywienie. Obrzęd ten wyraża uwielbienie Boga, który stworzył ziemię i powierzył ludziom, aby czynili ją sobie poddaną, uprawiali ją i otrzymywali z niej plony dla podtrzymania swego życia doczesnego. Dzięki składając Bogu za Jego dary, chrześcijanie uczą się zarazem szukać najpierw królestwa Boga i Jego sprawiedliwości, w przekonaniu, że zostanie im dodane wszystko, co jest konieczne do życia.