OGŁOSZENIA 29.11.2020 I NIEDZIELA ADWENTU

 1. Dziękuję za sprzątnięcie kościoła i ofiary złożone na kwiaty do świątyni. Pracowały następujące osoby: Jadwiga Cieśluk, Ewa Burak, Barbara Bogacka, Wioletta Kamińska, Renata i Julia Pater, Agata Czajkowska z córkami Amelią i Patrycją, Magdalena Wawrzyniak, Stefan Stępniak, Mieczysław Sowa. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam do sprzątania mieszkańców Borysowszczyzny i Sokóla.

 2. Roraty w adwencie w każdą we środę i sobotę o godz. 17.00.

 3. Za tydzień w niedzielę zbiórka ofiar do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

 4. Do niedzieli włącznie przynosimy torby CARITAS wypełnione produktami jako pomoc dla potrzebujących.

 5. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii odbędą się w dniach 11 – 13 grudnia.

 6. Z racji na pandemię proszę o zgłaszanie chorych, którzy chcą przyjąć sakramenty w pierwszy piątek miesiąca. Dla chorych będzie to okazja do przygotowania się przez sakrament pokuty i Komunii św. do świąt Bożego Narodzenia.

 7. Caritas rozprowadza świece na stół wigilijny w cenie 7 i 17 zł.

 8. Są jeszcze do nabycia kalendarze seminaryjne na 2021 r. w cenie 5 zł.

 9. Przypominam że poświęcone opłatki można nabyć u pana organisty po każdej Mszy św. Od poniedziałku 30 listopada pan organista będzie roznosił opłatki w formie tradycyjnej. Osoby przebywające na kwarantannie proszone są o powiadomienie pana Krzysztofa o takiej sytuacji telefonicznie na nr 792 402 142

OGŁOSZENIA 22.11.2020 NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

 1. Dziękuję za sprzątnięcie kościoła i ofiary złożone na kwiaty do świątyni. Pracowały następujące osoby: Danuta Wielogórska, Krystyna Bieniek, Dariusz Górny, Ewa Kapela, Barbara Różańska, Ewa Pawlak, Barbara Pawluczuk, Zofia Szpakowska. Dziękuje Teresie i Wojciechowi Rucińskim za prace wykonane w tym tygodniu na rzecz parafii. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam do sprzątania mieszkańców Augustynki.

 2. Z racji na epidemię i obostrzenia panujące w naszej Ojczyźnie w tym roku opłatki na stół wigilijny zostaną poświęcone w niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Od tej niedzieli będzie można nabyć opłatki u pana organisty po każdej Mszy św. Do zakupu w kościele zachęcam szczególnie te osoby, które chcą wcześniej wysłać życzenia rodzinie za granicą jak i te które uważają, że tak będzie bezpieczniej.

  Od 30 listopada pan organista stosując się do wszystkich zaleceń epidemiologicznych; ochrona twarzy i rąk, dezynfekcja i na ile to możliwe zachowanie dystansu, będzie roznosił opłatki w formie tradycyjnej. Przyjmując poświęcony chleb pamiętajmy również o wdzięczności i podziękowaniu panu Krzysztofowi za jego całoroczną posługę.

  Osoby przebywające na kwarantannie proszone są o powiadomienie pana Krzysztofa o takiej sytuacji telefonicznie na nr 792 402 142

 3. W zakrystii są do nabycia kalendarze seminaryjne na 2021 r.

OGŁOSZENIA 15.11.2020 XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Dziękuję za sprzątnięcie kościoła i ofiary złożone na kwiaty do świątyni. Pracowały następujące osoby: Halina Buczek, Urszula Maguza, Dorota Kosowska i Mariusz Skorupko. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam do sprzątania pozostałych mieszkańców Zaolzia.

 2. Zachęcam do nabycia zniczy CARITAS i włączenie się w ten sposób w dzieła charytatywne Kościoła. Cena – 6 zł. za szt.

 3. Jesteśmy solidarni z Kościołem Prześladowanym. Dziś zbiórka ofiar do puszek na ten cel.

OGŁOSZENIA 08.11.2020 XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Dziękuję za sprzątnięcie kościoła i ofiary złożone na kwiaty do świątyni. Pracowały następujące osoby: Bogumiła Wojtkowska, Halina Koronka, Zdzisława Pakoca, Janina Bloch, Krzysztof Pawlak. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam do sprzątania mieszkańców Zaolzia, bloki i domy od strony kościoła.

 2. 11 listopada Święto Niepodległości Ojczyzny. Pamiętajmy o wywieszeniu barw narodowych.

 3. Zachęcam do nabycia zniczy CARITAS i włączenie się w ten sposób w dzieła charytatywne Kościoła. Cena – 6 zł. za szt.

 4. Za tydzień w niedzielę Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Zbiórka ofiar do puszek na ten cel.

31 października 2020 r. w wieku 80 lat odszedł do Domu Ojca śp. ks. kan. Bogdan Mutianko – wikariusz w Nurcu – Stacji w latach: 1968-1972

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 3 listopada 2020 r.  w następującym porządku:

– godz. 11.30 – pochówek na cmentarzu parafialnym przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim,

– godz. 12.00 – Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym pw. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim.

Uroczystości odbędą się z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych zarówno na cmentarzu jak i w kościele.

Ks. Bogdan Mutianko urodził się 02 listopada 1939 r. w Bielsku Podlaskim. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Bielsku Podlaskim (1946-1953). Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (1953-1957). Pracował w Polskim Czerwonym Krzyżu w Bielsku Podlaskim (1957-1958). W roku 1958 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Święcenia diakońskie otrzymał w Drohiczynie 15 września 1963 r. Święcenia kapłańskie przyjął w Drohiczynie 15 sierpnia 1964 r. z rąk ks. bp. Władysława Jędruszuka.

Kolejne miejsca pracy wypełniały wikariaty w parafiach: Topczewo (1964-1966), Ostrożany (1966-1968), Nurzec (1968-1972), Brańsk (1972-1974), Ciechanowiec (1974-1979). W latach 1979-1981 był administratorem parafii Milejczyce. Pełnił urząd proboszcza parafii Kłopoty Stanisławy (1981-1986). Był rektorem kościoła w Chojewie (1986-1993) a następnie proboszczem parafii Osmola (1993-2014). W roku 2014 przeszedł na emeryturę.

Za swoją posługę i postawę kapłańską otrzymał Krzyż Papieski Diecezji Drohiczyńskiej (2009) oraz został mianowany kanonikiem supra numerum Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej (2015).

Wdzięczni Panu Bogu za kapłańską posługę śp. ks. kan. Bogdana Mutianko błagajmy o Boże Miłosierdzie dla Niego i o nowe powołania kapłańskie.

Wszyscy kapłani Diecezji Drohiczyńskiej są obowiązani odprawić jedną Mszę św. w intencji śp. Zmarłego Kapłana.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!

Źródło: drohiczynska.pl

Przed trzema laty w naszej Ojczyźnie odbył się „ Różaniec do granic” w którym jako parafia wzięliśmy czynny udział. Dzisiaj nie mniej niż wtedy potrzebna jest nasza wspólna modlitwa i pokuta. Dlatego ponownie organizowane jest ogólnopolskie wydarzenie modlitewne „Różaniec do Granic Nieba”, żeby zmienić bieg historii, powstrzymać zło i wymazać skutki naszych grzechów. Dlatego wspólnie od 01 do 08 listopada, w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych, poprzez przebłaganie Boga, za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie cierpienia, jakiego doznały dzieci nienarodzone pragniemy ratować Polskę i świat przed konsekwencjami grzechów. Zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej w tej intencji w niedzielę 1 listopada i w dzień zaduszny 2 listopada  po mszy św. o godz. 9.00 a w pozostałe dni, po otwarciu cmentarza, do procesji różańcowej po wieczornych mszach św. o godz. 17.00.

OGŁOSZENIA 01.11.2020 UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 1. Dziękuję za sprzątnięcie kościoła i ofiary złożone na kwiaty do świątyni. Pracowały następujące osoby: Halina Pietrzak, Danuta Michalak, Elżbieta Łuszczak, Anna Oniszczuk, Janina Marciniak. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam do sprzątania pozostałych mieszkańców z ul. Zakątnej.

 2. Przed trzema laty w naszej Ojczyźnie odbył się „ Różaniec do granic” w którym jako parafia wzięliśmy czynny udział. Dzisiaj nie mniej niż wtedy potrzebna jest nasza wspólna modlitwa i pokuta. Dlatego ponownie organizowane jest ogólnopolskie wydarzenie modlitewne „Różaniec do Granic Nieba”, żeby zmienić bieg historii, powstrzymać zło i wymazać skutki naszych grzechów. Dlatego wspólnie od 01 do 08 listopada, w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych, poprzez przebłaganie Boga, za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie cierpienia, jakiego doznały dzieci nienarodzone pragniemy ratować Polskę i świat przed konsekwencjami grzechów. Zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej w tej intencji w niedzielę 1 listopada i w dzień zaduszny 2 listopada  po mszy św. o godz. 9.00 a w pozostałe dni, po otwarciu cmentarza, do procesji różańcowej po wieczornych mszach św. o godz. 17.00.

 3. Od jutra przez całą oktawę pół godz. przede mszą św. modlić się będziemy za zmarłych, których imiona zostały wypisane w tegorocznych wypominkach.

 4. W tym tygodniu mamy pierwszy czwartek, piątek i pierwszą sobotę miesiąca. Z racji na epidemię w piątek odwiedzę chorych, którzy zgłoszą chęć przyjęcia sakramentów. Proszę o potwierdzenie gotowości do czwartku włącznie.

 5. Zachęcam do nabycia zniczy CARITAS i włączenie się w ten sposób w dzieła charytatywne Kościoła. Cena – 6 zł. za szt.

 6. Za tydzień w niedzielę Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Zbiórka ofiar do puszek na ten cel.

OGŁOSZENIA 25.10.2020 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Dziękuję za sprzątnięcie kościoła i ofiary złożone na kwiaty do świątyni. Pracowały następujące osoby: Zofia Kapela, Teresa Klimczuk, Jacek Kryński z synem Szymonem, Krystyna Jaszczuk, Robert Sobieszuk, Lucyna Kapela, Eliza Goral. Dziękuję państwu Jadczukom za ofiarowane kwiaty. W sobotę o godz. 9.00 zapraszam do sprzątania mieszkańców z ul. Wodociągowej, Cichej i połowę ul. Zakątnej od str. ul. Cichej.

 2. Zachęcam do nabycia zniczy CARITAS i włączenie się w ten sposób w dzieła charytatywne Kościoła. Cena – 6 zł. za szt.

OGŁOSZENIA 18.10.2020 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Dziękuję za sprzątnięcie kościoła i ofiary złożone na kwiaty do kościoła następującym osobom: Irena Kondtrat, Teresa Podstawka z wnukiem Fabianem, Teresa Uziębło, Małgorzata Góral, Czesława Siemieniuk, Ludwika Marcinkiewicz, Adam Marcinkiewicz, Elżbieta Kobus. Ofiary na kwiaty złożyły również Barbara Gierasimiuk i Aniela Wasilewska. Bóg zapłać!. W sobotę o godz. 9.00 zapraszam do sprzątania mieszkańców z ul. Szkolnej, Żerczyckiej i Żerczyc.

OGŁOSZENIA 11.10.2020 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Dziękuję za sprzątnięcie kościoła. Pracowały następujące osoby: Małgorzata Marcinkowska, Bożena Wierak, Elżbieta i Zbigniew Olesińscy, Beata Klatt – Dziębowska, Barbara Klatt, Krystyna Pieróg, Wioletta Liana, Jolanta Miller, Marzena i Wiktoria Bloch, Lucyna Bogowska. Bóg zapłać także za złożone ofiary. W sobotę o godz. 9.00 zapraszam do sprzątania pozostałych mieszkańców z ul. Sportowej.
 2. Przed kościołem zbiórka ofiar na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 3. We środę 14 października Dzień Edukacji Narodowej. Podczas nabożeństwa różańcowego modlić się będziemy w intencji nauczycieli i wychowawców.
 4. W najbliższą niedzielę rozpoczyna się tydzień misyjny. Tego dnia zapraszamy na wspólną Modlitwę Różańcową w intencji pokoju na świecie: dzieci, rodziców i dziadków w ramach międzynarodowej akcji modlitewnej MILION DZIECI MODLI SIĘ NA RÓŻAŃCU O JEDNOŚĆ I POKÓJ. Wraz z dziećmi całego świata modlić się będziemy w intencji pokoju na świecie oraz za wszystkich misjonarzy posługujących w różnych zakątkach świata. Zebrane w niedzielę ofiary przekażemy na rzecz misji.