OGŁOSZENIA 20.11.2022 JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

  1. Dziękuję za sprzątanie kościoła: Jadwiga Jadczuk, Bożena Stasiuk, Joanna Stasiuk, Seweryn Stasiuk, Zofia Sobierska, Renata Pater, Janina Czaja, Magdalena Wawrzyniak, Ewa Burak, Marzena Skuliniec, Mieczysław Sowa, Violetta Kamińska i Teresa Rucińska. W sobotę na godz.9.00 zapraszam do sprzątania kościoła mieszkańców Borysowszczyzny, Sokóla i Sycz.

  2. CARITAS kolejny raz organizuje akcję „OD SERCA”. Z końca kościoła można wziąć papierowe torby, wypełnić je artykułami spożywczymi oraz chemicznymi i przynieść je do niedzieli 27 listopada.

  3. Caritas rozprowadza kalendarze adwentowe dla dzieci jako cegiełkę na rzecz domu dziecka w Wyrozębach. Cena kalendarza – cegiełki to 10 zł.

  4. W Niedziele Adwentowe przed Mszą o godz. 9.00 będą śpiewane Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

  5. Poświęcone opłatki na stół wigilijny można nabyć u pana Organisty po każdej Mszy św. Pamiętajmy, że składane ofiary z tego tytułu są naszym podziękowaniem i wynagrodzeniem za jego solidną, całoroczną posługę.

    Tradycyjnie pan organista będzie roznosił opłatki od dnia 28 listopada do 10 grudnia br., według podanego harmonogramu, który znajduje się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej. Za tydzień plan pierwszego tygodnia roznoszenia opłatków podam również na ogłoszeniach parafialnych. W szczególnych przypadkach można skontaktować się z organistą telefonicznie 792 402 142.

PLAN ROZNOSZENIA OPŁATKÓW

28.11 (poniedziałek) od godz. 9.00: Sycze, Sokóle i Borysowszczyzna

29.11 (wtorek) od godz. 9.00: kolonia Nurzec, Nurzec, Nurczyk

30.11 (środa) od godz. 9.00 Augustynka przy szosie i Dąbrowa

od godz. 13.00 ulice Leśna i Wąska

1.12 (czwartek) od godz. 9.00 Augustynka pozostała część

od godz. 13.00 ul. Tartaczna, Nowa, Polna, 11 listopada

2.12 (piątek) od godz. 9.00 Żerczyce i kolonie

od godz. 12.00 ul. Zakątna i Cicha

3.12 (sobota)

od godz. 9.00 Zalesie i kolonie, Moszczona Pańska

od godz. 13.00 ul Zaolzie

 

ROZNOSZENIE OPŁATKÓW DRUGI TYDZIEŃ ADWENTU

5.12 (poniedziałek) od godz. 12.00 ulice Drzewna, Poniatowskiego, Akacjowa, Okrężna, Ks. J. Pawlonki

6.12 (wtorek) od godz. 12.00 ul. Piaskowa, Wodociągowa

7.12 (środa) od godz. 12.00 ul. Kolejowa, Krótka, Jędrzejuka

8.12 (czwartek) od godz. 12.00 ul. Sportowa

9.12 (piątek) od godz. 12.00 ul. Młyńska, Szkolna, Żerczycka

10.12 (sobota) od godz. 12.00 ul. Wierzbowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa, Polna