Uroczystość Wniebowzięcia NMP – Kamerun i misje.

Dwadzieścia osiem lat temu dla s. Imakulaty Urszuli  Faustynowicz ze zgromadzenia Sióstr  św. Michała Archanioła rozpoczęła się wielka przygoda na kontynencie afrykańskim – praca misyjna w Kamerunie. Swoim misyjnym doświadczeniem, pracą na czarnym lądzie i przeżyciami s. Imakulata podzieliła się z nami w Uroczystość Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia br. Jej opowiadanie obrazowały fotografie z prezentacji multimedialnej.  Nasz szczególny gość mówiąc o materialnej i duchowej biedzie panującej na świecie przybliżył też możliwość wsparcia dzieci w Afryce między innymi poprzez adopcję na odległość. Parafianie nurzeccy i goście obecni na nabożeństwach włączyli się w dzieło pomocy misjom składając ofiary.