«Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami» (Dz 1, 8)

„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1,14).

Dzisiaj 31 sierpnia 2018 r. w naszym nurzeckim wieczerniku z Matką Bożą Częstochowską jednomyślnie trwali na modlitwie młodzi ludzie, którzy z utęsknieniem wyczekiwali zesłania Ducha Świętego i umocnienia w wierze. Dzięki posłudze i włożeniu rąk przez Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa dziewiętnaście osób otrzymało Ducha Świętego. Kapłani, rodzice, świadkowie i bliscy modlili się by ten młody Kościół umocniony  mocą z wysoka zawsze był wierny Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie!