DZIECI Z NURCA – STACJI Z JASEŁKAMI W DROHICZYNIE

8 stycznia 2019 r. w Drohiczynie, odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe sołtysów  z dekanatów ciechanowieckiego, drohiczyńskiego, sarnackiego oraz siemiatyckiego z Jego Ekscelencją księdzem biskupem Tadeuszem Pikusem.

Dzieci i młodzież z naszej szkoły podstawowej w Nurcu – Stacji przedstawiły Jasełka Bożonarodzeniowe, pt.: „Gdzie jest nasze Polskie Betlejem?” Jasełka miały charakter patriotyczny w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 r.

Do nowonarodzonego Dziecięcia przybywały postaci znane nam z historii naszej Ojczyzny, które odegrały ogromną rolę w kształtowaniu się Polski na przestrzeni wieków.

Ekscelencja ks. biskup Tadeusz Pikus wyraził wdzięczność za przygotowanie i wykonanie jasełek. Zauważył, jak ważne jest, abyśmy sprawy Ojczyzny nosili zawsze w naszych sercach bez względy na to, gdzie przebywamy i co robimy.

Szczególne słowa wdzięczności należą się księdzu dziekanowi kanonikowi  Wiesławowi Niemyjskiemu za zaproszenie i umożliwienie występu naszym dzieciom z jasełkami.

http://drohiczynska.pl/aktualnosci/spotkanie-oplatkowe-z-soltysami/

tekst – s. Katarzyna Lachowska

zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski