20 ROCZNICA WIZYTY APOSTOLSKIEJ PAPIEŻA ŚW. JANA PAWŁA II W DROHICZYNIE

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, głównej patronki diecezji drohiczyńskiej oraz 20 rocznicy pobytu Jana Pawła II w Drohiczynie dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Jego obecności wśród nas.  Nawiązując do tego wielkiego wydarzenia dzieci i młodzież w montażu słowno muzycznym, przybliżyły nam postać Ojca Świętego i odświeżyły pamięć o tamtych szczęśliwych chwilach.