OGŁOSZENIA 15.03.2020 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

15.03.2020 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  1. Dziękuję za sprzątnięcie kościoła i ofiary na kwiaty. Pracowały następujące osoby: Danuta i Edyta Tarasiuk, Mariusz Pucyk, Halina Zakrzewska, Ewa Gajko, Sławomira Mazur, Halina Pietrzak, Alina Tarasiuk i Helena Lewczuk. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam i proszę o sprzątnięcie kościoła mieszkańców ul. Polnej i Poniatowskiego.

  2. Zachęcam do składania datków na świąteczną dekorację ciemnicy i grobu pańskiego. Ofiary proszę przekazywać do s. Marii.

  3. Epidemia koronawirusa, która dotarła do naszej Ojczyzny, przynagla nas do wzniesienia ku Bogu ufnej modlitwy o pomoc nadprzyrodzoną, ale zmusza także do podjęcia stosownych środków bezpieczeństwa. Decyzją ks. Biskupa Ordynariusza na terenie Diecezji Drohiczyńskiej:

    – zawieszone jest odprawianie Drogi Krzyżowej i Gorzkich żali z udziałem wiernych w Kościele. Ze swojej strony proszę by w piątek odprawić Drogę Krzyżową w gronie rodzinnym w domu.

    – zawieszone są wszelkie rekolekcje parafialne. Korzystajmy z form ćwiczeń duchowych indywidualnych oraz dostępnych w środkach społecznego przekazu.

-władze państwowe ograniczyły do 50 liczbę osób mogących jednocześnie przebywać wewnątrz. Dotyczy to uczestnictwa we wszystkich zgromadzeniach, czyli zarówno we Mszach świętych, jak i w adoracjach Najświętszego Sakramentu. Proszę wiernych o zrozumienie i sugeruję, by na Msze święte przybywały przede wszystkim osoby, które zamówiły intencje mszalne, a w przypadku pogrzebu jedynie najbliższa rodzina. Ksiądz Biskup udzielił dyspensy – do 29 marca włącznie – wiernym od uczestnictwa we Mszy św. Zatem wszyscy, którzy nie przyjdą na Mszę św. z powodu panującej zarazy nie popełniają grzechu i nie wykraczają przeciw Boskim przykazaniom. Zalecam pozostanie w domach przez najbliższe niedziele 15, 22 i 29 marca i skorzystanie z dyspensy. Proszę uczestniczyć we Mszy św. za pośrednictwem telewizji czy radia. Msze św. transmitowane są: 7:00 – TVP 1; 9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy; 9:30 – Telewizja TRWAM; 13:00 – TVP POLONIA

– znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
– cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
– należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

  1. Kapłani i osoby życia konsekrowanego, każdego dnia przed Najświętszym Sakramentem o godzinie 20.30 bez udziału wiernych, odmawiają różaniec w intencji chorych, wszystkich którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a dla wszystkich o pokój serc i łaskę nawrócenia. Zachęcam byście pozostając w swoich domach również o godz. 20:30 odmawiali różaniec łącząc się duchowo z nami w modlitwie.

  2. W dni powszednie włącznie do 28 marca od godz.16.30 do godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość korzystania z sakramentu pokuty. Na zakończenie adoracji odśpiewane będą suplikacje.