OGŁOSZENIE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

OD ŚRODY 25 MARCA 2020 R. MSZE ŚWIĘTE BĘDĄ SPRAWOWANE W KOŚCIELE W WYZNACZONYCH INTENCJACH I O WYZNACZONEJ GODZINIE BEZ UDZIAŁU WIERNYCH.

KSIĄDZ BISKUP UDZIELA DYSPENSY OD UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ DO 19 KWIETNIA BR. WŁĄCZNIE. ZACHĘCAM DO UCZESTNICTWA W EUCHARYSTII ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU.

W DNI POWSZEDNIE O GODZINIE 17.30 BĘDZIE WYSTAWIONY NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT I ODMAWIANA MODLITWA RÓŻAŃCOWA.

PODCZAS SPRAWOWANIA WSZYSTKICH NABOŻEŃSTW ZOSTANIE WŁĄCZONE NAGŁOŚNIENIE ZEWNĘTRZNE.

WIERNI PRAGNĄCY PRZYJĄĆ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ PROSZENI SĄ O PODCHODZENIE DO NIEJ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ PRZEZ BOCZNE DRZWI ŚWIĄTYNI.

SAKRAMENT POKUTY BĘDZIE SPRAWOWANY W SALCE PARAFIALNEJ W DNI POWSZEDNIE W GODZINACH 9.00 – 10.00 ORAZ 16.30 – 17.15.

ZALECAM WSZYSTKIM PARAFIANOM ABY CODZIENNIE O 20.30 ODMAWIALI RÓŻANIEC O USTANIE EPIDEMII.

PAMIĘTAJMY TAKŻE, ŻE KORONAWIRUSEM MOŻEMY ZARAZIĆ SIĘ WSZĘDZIE. UNIKAJMY NADMIERNYCH ZAKUPÓW OGRANICZAJĄC SIĘ JEDYNIE DO RZECZY NAJPOTRZEBNIEJSZYCH. SMUTNY JEST OBRAZ PUSTEJ ŚWIĄTYNI PODCZAS GDY SKLEPY SĄ CZĘSTO PEŁNE!

CZAS W DOMU SPĘDZAJMY NA MODLITWIE, CZYTANIU PISMA ŚWIĘTEGO. OGRANICZMY NIEPOTRZEBNE OGLĄDANIE TELEWIZJI. MÓDLMY SIĘ ZA SIEBIE NAWZAJEM!