BOŻE NARODZENIE 2020

“Przenigdy nie byłbyś wyzwolony z ciała grzechu,

gdyby On nie przyjął ciała, podobnego do ciała grzechu.

Byłbyś skazany na niemiłosierną wieczność,

gdyby Bóg nie okazał ci wiecznego miłosierdzia.

Nie byłbyś przywrócony życiu,

gdyby On nie poddał się dobrowolnie prawu śmierci.

Bez Jego pomocy byłbyś zgubiony, zginąłbyś, gdyby nie przyszedł.

Świętujmy więc z radością nadejście naszego zbawienia i odkupienia.”

Św. Augustyn

Miłość Boga podarowała nam największy skarb – Jezusa. On jest z nami i pozostanie przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Bo góry mogą się zachwiać i pagórki ustąpić, ale miłość Boga nas nie opuści.

Niech radość Dobrej Nowiny o przyjściu na świat Zbawiciela zamieszka głęboko w naszych sercach i niech opromienia każdy dzień

Nowego 2021 Roku.

Z darem modlitwy przy Bożym Żłóbku