OGŁOSZENIA 31.10.2021 XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. Panu Bogu chwała i dziękczynienie za dar Misji Świętych i za wszystkie łaski, których nam udzielił! Ufam, że dzięki nim wydamy piękne owoce życia parafialnego. Szczególne podziękowania kieruję w stronę ks. Dariusza, który podjął się zadania przewodniczenia Misji Świętych. Księże Dariuszu ogarniamy księdza naszą modlitwą. Dziękujemy za trud przygotowania i przeprowadzenia tego szczególnego czasu. Misje Święte nie odbyłyby się bez licznego grona osób zaangażowanych i gotowych do pomocy. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy pracowali w kościele, na plebanii, zaangażowanym w przygotowanie podstawy, wykonanie i umieszczenie Krzyża Misyjnego. Nade wszystko wszystkim, którzy przez pełne 8 dni trwały na modlitwie tu w świątyni. Wasza modlitwa i ofiara to najcenniejsze co można ofiarować naszej parafii.

  2. Dziękuję za sprzątanie kościoła i złożone ofiary. Pracowały następujące osoby: Janina Radzikowska, Jadwiga Bazylu, Irena Trochimiak, Janina Bartosiuk, Kazimiera Sadowa, Halina Dobrowolska, Joanna Lewczuk, Bogumiła Grzyb z synem Tomaszem oraz Mieczysław Bartosiuk. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam i proszę o pomoc w sprzątaniu mieszkańców Nurca i Nurczyka z Koloniami.

  3. 01 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to święto nakazane, w którym mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. Decyzją Penitencjarii Apostolskiej w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, odpust zupełny za zmarłych można uzyskać osiem razy przez cały listopad. Uzyskanie odpustu pod zwykłymi warunkami: za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii Świętej. W dni powszednie oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych po wieczornej Mszy św. będzie procesja różańcowa na cmentarz.

  4. Odwiedziny chorych w pierwszy piątek miesiąca od godz. 9.00.

  5. Najbliższa sobota jest pierwszą miesiąca. Przypominam, że członkowie KŻR tego dnia zmieniają swoje tajemnice.

  6. Zachęcam do zakupu zniczy Caritas i włączenia się w dzieła charytatywne kościoła. Cena znicza 7,50 zł.

  7. Ze względu na kwarantannę wielu uczniów wręczenie nagród za konkurs różańcowy będzie w innym terminie.