OGŁOSZENIA 06.03.2022 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i złożone ofiary. Pracowały następujące osoby: Elżbieta Łuszczak, Krystyna Szpura, Janina Marciniak, Halina Mazurek, Ewa Krzyszton. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam i proszę o sprzątnięcie kościoła mieszkańców ul. Zaolzia.

  2. Są do nabycia baranki CARITAS na stół wielkanocny. Cena 6 zł.

  3. W związku z wojną w Ukrainie i coraz większą liczbą osób potrzebujących pomocy Caritas Diecezji Drohiczyńskiej zwraca się z zapytaniem czy na terenie parafii byłyby rodziny gotowe przyjąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy.
  4. Gmina Nurzec-Stacja również przygotowuje lokale do przyjęcia obywateli Ukrainy i zwraca się z prośbą o pomoc do wszystkich mieszkańców w ich wyposażeniu. Lista potrzebnych rzeczy wywieszona jest na końcu kościoła i na stronie FB Urzędu Gminy. W ramach akcji “Pomoc dla Ukrainy” koordynowanej przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach do Urzędu Gminy można dostarczyć żywność długoterminową i inne środki – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
  5. W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na rzecz pomocy misjom „Ad gentes”