Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam doświadczenia paschy – przejścia: z ciemności do światła, ze smutku do radości, z duchowej śmierci do pełni życia. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy Was swoim błogosławieństwem, umocni wzajemną miłość i wspiera w podążaniu drogą prawdy, prowadzącą do Jego królestwa.