Diecezjalny Dzień Młodzieży 14.09.2017 r.

Tegoroczne spotkanie młodzieży przebiegło pod hasłem ,,Idźcie i głoście”. W święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września 2017 ok 1400 młodych ludzi z diecezji drohiczyńskiej przybyło na Kalwarię Podlaską.
Młodzież z naszej parafii razem z rówieśnikami z dekanatu siemiatyckiego, brańskiego, bielskiego i hajnowskiego przed dotarciem do Serpelic zgromadziła się w kościele św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach gdzie odbyło się spotkanie modlitewne połączone z katechezą. Po zakończeniu spotkania młodzież wraz ze swoimi duszpasterzami, katechetami i nauczycielami przejechała do Serpelic. Poszczególne grupy wchodziły na szczyt Kalwarii Podlaskiej odmawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia. Odbył się również koncert zespołu Full Power Spirit oraz zostały wygłoszone świadectwa zaproszonych gości.
Głównym punktem spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Pikusa podczas, której zostały poświęcone krzyże przywiezione przez młodzież. Następnie przedstawiciele poszczególnych grup złożyli je na górze krzyży. Na zakończenie spotkania młodzież wychodząc przez Bramę Krzyż otrzymała symboliczne znaki spotkania.