REKOLEKCJE ADWENTOWE

Tegorocznym rekolekcjom adwentowym przewodniczył Ks. Mirosław Łaziuk
Urodzony 25 lutego1962 r. w Międzyrzecu Podlaskim. Święcenia kapłańskie otrzymał w Siedlcach 6 czerwca 1988 r. z rąk bp. Jana Mazura. Inkardynowany do diecezji drohiczyńskiej 25 marca 1992 r. Wykładowca prawa kanonicznego w WSD w Drohiczynie; kapelan Domu Zakonnego Sióstr Sercanek przy ul. Kotlarskiej w Drohiczynie; oficjał Sądu Biskupiego; redaktor „Wiadomości Diecezjalnych”. Odznaczony srebrnym Medalem Zasługi Diecezji Drohiczyńskiej.

Poniżej świadectwo przeżytych rekolekcji.

W tak pięknym czasie, czekając na przyjście Mesjasza i kolejny raz celebrując Jego narodziny, w naszej Parafii w dniach 16-17 grudnia 2017 r. przeżywaliśmy rekolekcje adwentowe prowadzone przez księdza Mirosława Łaziuka. Głoszone Słowo Boże i konferencje zapadły głęboko w nasze serca, pomogły stanąć w prawdzie, pozbierać się i odzyskać to co zagubiliśmy w codziennych zmaganiach z życiem. Na nowo przemyśleć co w życiu jest najważniejsze. Pana Boga postawić na pierwszym miejscu, by inne sprawy znalazły się na właściwym. Odrzucić postawę faryzeusza a przyjąć postawę celnika. Skorzystaliśmy z sakramentu pokuty i pojednania, tak wielu księży posługiwało w konfesjonałach. Za Ich pośrednictwem mieliśmy okazję spotkać się z Bogiem przebaczającym nasze grzechy. Były to dla nas pouczające ćwiczenia duchowe, zachęcające do podjęcia na nowo drogi nawrócenia, zobaczenia jaka jest nasza prawdziwa relacja do Boga. Czy umiemy dziękować Mu za wszystko co otrzymujemy. Zmieniać swoją postawę i podejmować decyzję w usuwaniu korzeni wielu grzechów, poznanie swoich grzechów i odrzucenie ich. Życie tu na ziemi powinno tak przebiegać, by zasłużyć na mieszkanie w Niebie, które Bóg przygotował dla każdego i nie możemy tego utracić, powinno być wypełnione dobrymi uczynkami. „Jam głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki” – usłyszeliśmy na konferencji księdza  Mirosława. Nie wiemy, kiedy Pan przybędzie ale jesteśmy wezwani do nawrócenia , nie tylko siebie ale i naszych braci i sióstr żyjących w ciemnościach grzechu, do radosnego oczekiwania przyjścia Jezusa Chrystusa. Niech to wezwanie ciągle w nas pobrzmiewa i skłania do przemiany serc naszych. Każdy z nas jest posłany do czynienia dobra. Dobrze wykorzystane nauki rekolekcyjne wzmocnią nas i przełożą się na praktyczną miłość bliźniego, pojednanie w rodzinach, małżeństwach, uporządkowanie spraw w sąsiedztwie, w pracy , w szkole itp. Wspólna wieczerza wigilijna będzie okazją, by rodziny ten Święty Wieczór spędziły w ciepłej serdecznej atmosferze, na długich rozmowach i wspólnym śpiewie kolęd. Nasz tak liczny udział w tych ćwiczeniach rekolekcyjnych jest świadectwem naszej wiary, odnowił oblicze naszej wspólnoty parafialnej przed Bogiem i przygotował do dobrego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. W radosnym oczekiwaniu i przygotowaniu niech towarzyszy nam Gwiazda Zaranna – Maryja, która jako pierwsza z ludzi doświadczyła radości przyjścia na świat Mesjasza. Błogosławionych, Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Parafianka.