OGŁOSZENIA 26.12.2017 ŚW. SZCZEPANA

  1. W sobotę proszę o sprzątnięcie kościoła mieszkańców Borysowszczyzny i Sokóla.
  2. Kolęda:
28.12.2017

czwartek

Godz. 9.00 AUGUSTYNKA DĄBROWA – od p. Nalewajek, Pater, Krzyszton, Pykało,  na koniec szosy i od p. Biela aż do p.  Stasiuk
28.12.2017 czwartek Godz. 9.00 AUGUSTYNKA od p. Jadczuk w str. kol. Nurzec do p. Sadowskich, Oniszczuk, Kołtek, Romaszewski
29.12.2017

piątek

Godz. 9.00 Nurzec kol. od p. Zalewskich, Nurzec od p. Różańskich, Nurczyk, Chanie
29.12.2017 piątek Godz. 9.00 Kol. Zalesie i Zalesie
29.12.2017 piątek Godz. 15.00 Ks. Pawlonki i Okrężna przy kościele
29.12.2017 piątek Godz. 15.00 Okrężna za cmentarzem
30.12.2017 sobota Godz. 9.00 ul. Brzozowa, ul. Wierzbowa, ul. Kasztanowa
30.12.2017 sobota Godz. 9.00 Ul. Pogodna, ul. Lipowa, ul. Klonowa