OPŁATKOWE SPOTKANIE WSPÓLNOT KŻR

W Betanii w domu sióstr Urszulanek 14 stycznia 2018 r. modlitwą różańcową rozpoczęło się spotkanie opłatkowe wspólnot Kół Żywego Różańca. Rozważając tajemnice chwalebne dziękowaliśmy za łaski otrzymane przez modlitwę różańcową w minionym roku. Zawierzyliśmy Bogu naszą przyszłość oddając się pod szczególną opiekę naszej ukochanej Matki Maryi. Po nabożeństwie był czas na dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń i agapę przygotowaną przez panie zelatorki w refektarzu domu zakonnego. Poczęstunek przeplatany był wspólnym kolędowaniem i opowieściami o potrawach, tradycjach i zwyczajach dnia wigilijnego.