DZIEŃ CHOREGO 10.02.2018

Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie.
Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego stało się wezwaniem do całego Kościoła powszechnego, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele.
Tematem tegorocznego XXVI Światowego Dnia Chorego są słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: “Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27). Tradycyjne na ten dzień Ojciec Święty kieruje do chorych swoje orędzie. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/chorzy2018-lev-26112017.html
W sobotę 10 lutego 2018 roku w kaplicy Sióstr Urszulanek licznie zgromadzili się chorzy naszej parafii. O godz. 9.30 została odprawiona Msza św. poprzedzona sakramentem pokuty. Z oczyszczonym sercem chorzy przyjmowali namaszczenie prosząc by Pan w swoim nieskończonym Miłosierdziu wspomagał ich łaską Ducha Świętego, odpuścił im grzechy, wybawił i łaskawie podźwignął ze słabości.
Po skończonej modlitwie Siostry zaprosiły wszystkich uczestników do refektarza na poczęstunek. Dla wielu była to okazja, żeby po długim czasie wyjść z domu, spotkać się i porozmawiać z innymi niosącymi krzyż choroby. Poniżej foto relacja uroczystości.