Najpierw to co konieczne, potem pożyteczne, a na końcu to co przyjemne

18 września obchodziliśmy uroczyście w naszej parafii święto św. Stanisława Kostki, Patrona Polski oraz dzieci i młodzieży. W kościele parafialnym zgromadziło się około 50 dzieci, wraz z rodzicami i dziadkami aby wspólnie modlić się i dziękować Panu Bogu za osobę i życie św.  Stanisława.

Podczas Mszy Świętej rozważaliśmy jedno zdanie, którym w swoim życiu kierował się św. Stanisław: Najpierw to co konieczne, potem pożyteczne, a na końcu to co przyjemne,próbując znaleźć zastosowanie tych słów dla nas, żyjących 450 lat później.

Dzieci i młodzież przyniosły na tę Mszę przybory szkolne, plecaki i książki, które zostały poświęcone.

Spotkanie wpisuje się w obchodzony w tym roku w kościele katolickim Rok Świętego Stanisława Kostki, upamiętniający 450 rocznicę Jego śmierci.

Po Mszy Świętej gościliśmy w “Betanii”, gdzie mieliśmy możliwość zjedzenia ciepłej kiełbaski z ogniska a także wspólnie bawić się przy muzyce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział we wspólnym świętowaniu tego dnia. Dziękujemy rodzicom za umożliwienie dzieciom dotarcia do kościoła na wspólną modlitwę. Młodzieży na czele z Anną Mantur, za oprawę muzyczną podczas Eucharystii. Siostrze Katarzynie Lachowskiej za przygotowanie osób do Liturgii Słowa. Dzieciom za ich zaangażowanie. Życzymy, aby poświęcone zeszyty, książki i inne przybory szkolne dobrze służyły podczas tego roku szkolnego i przyniosły wiele sukcesów.