„Aby szerzyć radość Ewangelii ofiarą w prostocie”

14 października 2018 r. uroczyście świętowaliśmy 200 – lecie powstania Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P. z Gandino. O godz. 11.00 we mszy św. pod przewodnictwem ks. Tadeusza Syczewskiego wraz z zaproszonymi gośćmi dziękowaliśmy Panu Bogu za powstanie, dwieście lat historii i posługę Sióstr w naszej parafii. Ogarnęliśmy modlitwą całą wspólnotę na czele z Matkę Generalną. Prosiliśmy  o błogosławieństwo  w dziele ewangelizacji i uświęcania życia a Królową Dziewic błagaliśmy by wypraszała święte i dobre powołania do rodziny zakonnej.  Uroczystości zakończyła agapa w Betanii.

Zdjęcia: al. Rafał Oleksiuk