Bóg się rodzi, moc truchleje…

Aby Święta Bożego Narodzenia
były czasem wdzięczności Bogu
za dar NARODZIN  BOŻEGO SYNA,
czasem wzajemnej miłości na wzór Jezusa,
który z miłości do nas stał się człowiekiem
oraz czasem obfitości Bożej łaski.

Zaufajmy miłości Jezusowej i pozwólmy się Jemu prowadzić po drogach codzienności w Nowym Roku 2019.