OGŁOSZENIA 27.01.2019 III NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. Dziękuję serdecznie za sprzątnięcie kościoła: Marta, Krzysztof i Adam Sowa, Jadwiga i Lucjan Bogowscy, Barbara Zbucka, Ewa Nesterowicz, Magdalena i Szymon Przanowscy. Dziękuję za ofiary na kwiaty. Na piątek na godz. 15.00 zapraszam do sprzątania mieszkańców ul. Kolejowej i Jędrzejuka
  2. Odwiedziny chorych w pierwszy piątek miesiąca od godz. 9.00. Kandydatom do bierzmowania przypominam o comiesięcznej spowiedzi.
  3. W pierwszą sobotę miesiąca 2 lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego błogosławieństwo świec. To święto jest zarazem Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Taca w tym dniu przeznaczona jest na cele wspólnot kontemplacyjnych. Po mszy św. o godz. 9.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu modlitwa różańcowa z KŻR i zmiana tajemnic.
  4. Firma MOS Diagnostyka zaprasza na badania profilaktyczne USG dn. 29.01.19. Szczegółowe informacje na afiszach i w rejestracji w przychodni.

„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie”

Okres Bożego Narodzenia to wspaniały czas, w którym spotykamy się z najbliższymi osobami, w kręgu rodziny i przyjaciół. Taki właśnie rodzinny klimat panował podczas spotkań opłatkowych, które po raz kolejny mieliśmy przyjemność przeżywać w gronie wspólnoty parafialnej. Jedno z nich odbyło się w pierwszą sobotę miesiąca 5 stycznia 2019 r. w Betanii u sióstr Urszulanek. Wraz z członkami Kół Żywego Różańca rozpoczęliśmy je modlitwą różańcową.

Kolejne dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń miało miejsce w niedzielę 13 stycznia 2019 r. w wyremontowanej salce parafialnej na plebanii. Zaproszeni na nie byli Radni Parafialni, członkowie Caritas i Chórzyści. Przy okazji spotkania opłatkowego ogarnęliśmy modlitwą błogosławieństwa to pomieszczenie, które poprzez remont otrzymało nowy wygląd.

DZIECI Z NURCA – STACJI Z JASEŁKAMI W DROHICZYNIE

8 stycznia 2019 r. w Drohiczynie, odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe sołtysów  z dekanatów ciechanowieckiego, drohiczyńskiego, sarnackiego oraz siemiatyckiego z Jego Ekscelencją księdzem biskupem Tadeuszem Pikusem.

Dzieci i młodzież z naszej szkoły podstawowej w Nurcu – Stacji przedstawiły Jasełka Bożonarodzeniowe, pt.: „Gdzie jest nasze Polskie Betlejem?” Jasełka miały charakter patriotyczny w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 r.

Do nowonarodzonego Dziecięcia przybywały postaci znane nam z historii naszej Ojczyzny, które odegrały ogromną rolę w kształtowaniu się Polski na przestrzeni wieków.

Ekscelencja ks. biskup Tadeusz Pikus wyraził wdzięczność za przygotowanie i wykonanie jasełek. Zauważył, jak ważne jest, abyśmy sprawy Ojczyzny nosili zawsze w naszych sercach bez względy na to, gdzie przebywamy i co robimy.

Szczególne słowa wdzięczności należą się księdzu dziekanowi kanonikowi  Wiesławowi Niemyjskiemu za zaproszenie i umożliwienie występu naszym dzieciom z jasełkami.

http://drohiczynska.pl/aktualnosci/spotkanie-oplatkowe-z-soltysami/

tekst – s. Katarzyna Lachowska

zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski

OGŁOSZENIA 06.01.2019 OBJAWIENIE PAŃSKIE

  1. Dziękuję serdecznie za sprzątnięcie kościoła: Helena Rogalska, Danuta i Jan Markiewicz, Stanisław Jachimczuk. Dziękuję za ofiary na kwiaty. Na sobotę na godz. 9.00 zapraszam do sprzątania mieszkańców ul. Brzozowej.
  2. Za tydzień po mszy św. o godz. 11.00 zapraszam Radę Parafialną, Chórzystów i Caritas na spotkanie opłatkowe do salki pod plebanią. Salka została już wyremontowana więc będzie to też okazja żeby poświecić to pomieszczenie.

KOLĘDA

7.01.2019 poniedziałek

Godz. 9.00

Okrężna za cmentarzem ul. Sportowa blok 135 i 6

8.01.2019 wtorek

Godz. 9.00

ul. Żerczycka

9.01.2019 środa

Godz. 9.00

ul. Sportowa blok 1, 3 i EMKI

10.01.2019 czwartek

Godz. 9.00

Sokóle, Borysowszczyzna

11.01.2019 piątek

Godz. 9.00

ul. Sportowa bl. 136

12.01.2019 sobota

Godz. 9.00

Ul. Drzewna p. Podbielskich i Zaolzie