KOLĘDA

31.12.2018 poniedziałek

Godz. 9.00

ul. Akacjowa, Poniatowskiego, ks. Pawlonki, Okrężna przy kościele.

2.01.2019 środa

Godz. 9.00

Zalesie, Kol. Zalesie, Moszczona P., Sycze

2.01.2019 środa

Godz. 9.00

Ul. Młyńska, Krótka, ul. Szkolna

3.01.2019 czwartek

Godz. 9.00

Żerczyce, Kol. Nurczyk, Nurczyk, Nurzec, Nurzec kol. zakończenie u p. Zalewskich

3.01.2019 czwartek

Godz. 9.00

Kol. Żerczyce, ul. Piaskowa

4.01.2019 piątek

Godz. 9.00

ul. Kolejowa, Jędrzejuka, ul. Polna

4.01.2019 piątek

Godz. 9.00

ul. Tartaczna, ul. Nowa, ul. Wąska, ul. Leśna

5.01.2019 sobota

Godz. 9.00

ul. Zakątna