KOLĘDA

7.01.2019 poniedziałek

Godz. 9.00

Okrężna za cmentarzem ul. Sportowa blok 135 i 6

8.01.2019 wtorek

Godz. 9.00

ul. Żerczycka

9.01.2019 środa

Godz. 9.00

ul. Sportowa blok 1, 3 i EMKI

10.01.2019 czwartek

Godz. 9.00

Sokóle, Borysowszczyzna

11.01.2019 piątek

Godz. 9.00

ul. Sportowa bl. 136

12.01.2019 sobota

Godz. 9.00

Ul. Drzewna p. Podbielskich i Zaolzie