PAMIĄTKA WJAZDU CHRYSTUSA DO JEROZOLIMY

Sześć dni przed uroczystością Paschy, gdy Pan Jezus wchodził do Jeruzalem, dzieci wyszły Mu na spotkanie,  w rękach niosły gałązki palmowe i głośno wołały:  “Hosanna na wysokości.  Bądź błogosławiony, Panie, który przychodzisz, aby nam okazać miłosierdzie”.