ODPUST KU CZCI ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Uroczystości odpustowe poprzedziło nabożeństwo adoracyjne trwające od wtorku 14 maja br. Czuwanie przed Najświętszym Sakramentem, każdego dnia kończyliśmy Eucharystią. Boże Słowo głosił ks. Andrzej Falkowski, proboszcz parafii św. o. Pio w Węgrowie. Ksiądz Andrzej przewodniczył również sumie odpustowej i procesji, która z racji deszczu odbyła się w świątyni. Wraz z licznie zgromadzonymi parafianami i kapłanami z sąsiedztwa oddaliśmy chwałę Bogu za pośrednictwem naszego Patrona św. Andrzeja Boboli.