Gry i zabawy naszych ministrantów.

W nagrodę za gorliwą służbę w listopadzie nasi ministranci otrzymali wyjazd na kręgle.  Sport i wspólne zabawy to dobra okazja do budowania wspólnoty i umacniania więzi braterskich.