OGŁOSZENIA 27.03.2022 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i złożone ofiary. Pracowały następujące osoby: Urszula Ejsmont, Janina Czaja, Magdalena Wawrzyniak, Zofia Sobierska, Dariusz Wypychowski, Bożena Stasiuk, Ewa Kołtek, Joanna Stasiuk, Amelia i Partycja Czajkowskie, Jadwiga Jadczuk i Wioletta Kamińska. W piątek na godz. 15.00 zapraszam i proszę o sprzątnięcie kościoła mieszkańców Borysowszczyzny i Sokóla.

 2. Od juta Msze św. w dni powszednie o godzinie 18.00

 3. Odwiedziny chorych w czwartek od godz. 9.00.

 4. Rekolekcje: piątek godz. 18.00 po Mszy św. Droga Krzyżowa, sobota – 9.00, 11.00, 18.00 i niedziela – 9.00, 11.00. Prowadzi ks. Piotr Arbaszewski.

OGŁOSZENIA 20.03.2022 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i złożone ofiary. Pracowały następujące osoby: Teresa i Tomasz Pędrak, Jacek, Szymon i Kaja Kryńscy, Zofia Kapela, Zofia Pawłowska, Eliza Goral, Patrycja Samborska, Jarosław Kutyna, Krzysztof Kurpeta, Dawid Świerzbiński, Tomasz Nowak. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam i proszę o sprzątnięcie kościoła mieszkańców Augustynki.

 2. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego zawierzenie Ukrainy i Rosji MB Fatimskiej.

 3. Siostra Maria przyjmuje ofiary na kwiaty i dekorację Grobu Pańskiego.

OGŁOSZENIA 13.03.2022 II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i złożone ofiary. Pracowały następujące osoby: Ewa Kapela, Halina Buczek, Elżbieta Hermanowicz, Dariusz Górny, Zofia Szpakowska, Wojciech Ruciński, Ewa Pawlak, Danuta Wielogórska, Krystyna Bieniek, Nina Kondratiuk. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam i proszę o sprzątnięcie kościoła mieszkańców ul. Żerczyckiej i Żerczyc.

 2. Po mszy św. zbieramy ofiary do puszek na rzecz pomocy misjom „Ad gentes”

 3. Siostra Maria przyjmuje ofiary na kwiaty i dekorację Grobu Pańskiego.

OGŁOSZENIA 06.03.2022 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i złożone ofiary. Pracowały następujące osoby: Elżbieta Łuszczak, Krystyna Szpura, Janina Marciniak, Halina Mazurek, Ewa Krzyszton. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam i proszę o sprzątnięcie kościoła mieszkańców ul. Zaolzia.

 2. Są do nabycia baranki CARITAS na stół wielkanocny. Cena 6 zł.

 3. W związku z wojną w Ukrainie i coraz większą liczbą osób potrzebujących pomocy Caritas Diecezji Drohiczyńskiej zwraca się z zapytaniem czy na terenie parafii byłyby rodziny gotowe przyjąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy.
 4. Gmina Nurzec-Stacja również przygotowuje lokale do przyjęcia obywateli Ukrainy i zwraca się z prośbą o pomoc do wszystkich mieszkańców w ich wyposażeniu. Lista potrzebnych rzeczy wywieszona jest na końcu kościoła i na stronie FB Urzędu Gminy. W ramach akcji “Pomoc dla Ukrainy” koordynowanej przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach do Urzędu Gminy można dostarczyć żywność długoterminową i inne środki – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
 5. W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na rzecz pomocy misjom „Ad gentes”