OGŁOSZENIA 13.03.2022 II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i złożone ofiary. Pracowały następujące osoby: Ewa Kapela, Halina Buczek, Elżbieta Hermanowicz, Dariusz Górny, Zofia Szpakowska, Wojciech Ruciński, Ewa Pawlak, Danuta Wielogórska, Krystyna Bieniek, Nina Kondratiuk. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam i proszę o sprzątnięcie kościoła mieszkańców ul. Żerczyckiej i Żerczyc.

  2. Po mszy św. zbieramy ofiary do puszek na rzecz pomocy misjom „Ad gentes”

  3. Siostra Maria przyjmuje ofiary na kwiaty i dekorację Grobu Pańskiego.