SPOTKANIE OPŁATKOWE RADY PARAFIALNEJ I CARITAS

W dniu 21 stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowe członków Rady Parafialnej i parafialnego oddziału Caritas.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą i odczytaniem Słowa Bożego mówiącego o narodzinach Dzieciątka Jezus. W atmosferę wieczoru wigilijnego zebranych wprowadziła kolęda „Dzisiaj w Betlejem”  po czym nadszedł czas łamania się opłatkiem, składania życzeń oraz poczęstunek przygotowany przez zebranych. Wspólnie spędzone chwile upłynęły w radości i życzliwej atmosferze. Boże błogosławieństwo i rozesłanie zakończyło naszą agapę.