JUBILEUSZ 21 – LECIA KAPŁAŃSTWA

W święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, 13 czerwca br., ks. Piotr Jurczak, ks. Adam Parzonka i ks. Piotr Klejzerowicz odprawili w naszej świątyni Mszę św. z racji 21 rocznicy święceń. Każdy z jubileuszy, jak chociażby i ten, to okazja, by podziękować Bogu za dar powołania i kapłaństwa, napotkanych w swoim życiu ludzi oraz prosić o nowe i święte powołania.

Parafianie złożyli jubilatom życzenia, zapewnili o swojej modlitwie i wręczyli wspaniały dar miejscowemu proboszczowi w postaci „MARGARETKI”