OGŁOSZENIA 10.10.2021 XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w tym tygodniu służyli pomocą przy sprzątaniu kościoła oraz innych pracach na zewnątrz świątyni. Dziękuję również mieszkańcom Zaolzia za sprzątanie w dniu wczorajszym. Wszystkim z serca dziękuję! W sobotę na godz. 9.00 zapraszam i proszę o pomoc w sprzątaniu mieszkańców ul. Żerczyckiej i Żerczyc.

  2. Pamiętajmy by październiku w modlitwie różańcowej, odmawianej w kościele lub prywatnie, modlić się o Boże błogosławieństwo na czas Misji Świętych, które będziemy przeżywać w dniach od 24 – 31 października 2021 r., w intencji ojca Misjonarza ks. Dariusza Kujawy o światło Ducha Świętego w prowadzeniu tych misji a dla całej parafii o wiarę, gorliwość i odnowę ducha.

  3. W najbliższym czasie każda rodzina otrzyma zaproszenie z programem Misji Świętych. Postarajmy się tak zaplanować obowiązki aby nikogo z nas nie brakowało w świątyni w tym szczególnym czasie.

  4. We środę o godz. 18.00 chciałbym się spotkać z Radą Parafialną. Zapraszam radnych na spotkanie do sióstr do Betanii.

  5. Po Mszy św. zbiórka ofiar do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

  6. We czwartek 14 października Dzień Edukacji Narodowej. Modlimy się w intencji nauczycieli i wychowawców.

  7. We wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej ( 16. 10 ) przypada 43 r. wyboru Jana Pawła II na papieża.

  8. Zbliża się czas porządkowania grobów. Ponawiam prośbę o utrzymanie porządku na nekropolii oraz zabieranie odpadów cmentarnych ze sobą i oddawanie ich z odpadami z gospodarstwa domowego, za które wszyscy płacimy. Na kompost wyrzucamy tylko trawę, liście i żywe kwiaty ale bez plastikowych doniczek, foli, reklamówek, torebek i innych sztucznych elementów. Przypominam, że wszelkie planowane prace budowlane na cmentarzu powinny być wcześniej zgłoszone i powinna być uzyskana zgoda na wjazd na cmentarz.

  9. Przy wyjściu z kościoła wyłożone są kartki na wypominki.

  10. Za tydzień będą do nabycia znicze CARITAS. Zachęcam do zakupu i włączenia się w dzieła charytatywne kościoła.