PLAN ROZNOSZENIA OPŁATKÓW

6.12.2021 r. poniedziałek od godz. 12.00 ulice Drzewna, Poniatowskiego, Akacjowa, Okrężna

7.12.2021 r. wtorek od godz. 12.00 ul. Polna, 11 Listopada, Piaskowa

8.12.2021 r. środa od godz. 12.00 ul. Kolejowa, Krótka, Jędrzejuka, Wodociągowa

9.12.2021 r. czwartek od godz. 12.00 ul. Sportowa

10.12.2021 r. piątek od godz. 12.00 ul. Młyńska, Szkolna, Żerczycka

11.12. 2021 r. sobota od godz. 12.00 ul. Wierzbowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa, Pogodna