OGŁOSZENIA 31.10.2021 XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Panu Bogu chwała i dziękczynienie za dar Misji Świętych i za wszystkie łaski, których nam udzielił! Ufam, że dzięki nim wydamy piękne owoce życia parafialnego. Szczególne podziękowania kieruję w stronę ks. Dariusza, który podjął się zadania przewodniczenia Misji Świętych. Księże Dariuszu ogarniamy księdza naszą modlitwą. Dziękujemy za trud przygotowania i przeprowadzenia tego szczególnego czasu. Misje Święte nie odbyłyby się bez licznego grona osób zaangażowanych i gotowych do pomocy. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy pracowali w kościele, na plebanii, zaangażowanym w przygotowanie podstawy, wykonanie i umieszczenie Krzyża Misyjnego. Nade wszystko wszystkim, którzy przez pełne 8 dni trwały na modlitwie tu w świątyni. Wasza modlitwa i ofiara to najcenniejsze co można ofiarować naszej parafii.

 2. Dziękuję za sprzątanie kościoła i złożone ofiary. Pracowały następujące osoby: Janina Radzikowska, Jadwiga Bazylu, Irena Trochimiak, Janina Bartosiuk, Kazimiera Sadowa, Halina Dobrowolska, Joanna Lewczuk, Bogumiła Grzyb z synem Tomaszem oraz Mieczysław Bartosiuk. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam i proszę o pomoc w sprzątaniu mieszkańców Nurca i Nurczyka z Koloniami.

 3. 01 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to święto nakazane, w którym mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. Decyzją Penitencjarii Apostolskiej w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, odpust zupełny za zmarłych można uzyskać osiem razy przez cały listopad. Uzyskanie odpustu pod zwykłymi warunkami: za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii Świętej. W dni powszednie oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych po wieczornej Mszy św. będzie procesja różańcowa na cmentarz.

 4. Odwiedziny chorych w pierwszy piątek miesiąca od godz. 9.00.

 5. Najbliższa sobota jest pierwszą miesiąca. Przypominam, że członkowie KŻR tego dnia zmieniają swoje tajemnice.

 6. Zachęcam do zakupu zniczy Caritas i włączenia się w dzieła charytatywne kościoła. Cena znicza 7,50 zł.

 7. Ze względu na kwarantannę wielu uczniów wręczenie nagród za konkurs różańcowy będzie w innym terminie.

OGŁOSZENIA 24.10.2021 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i złożone ofiary. Pracowały następujące osoby: Teresa Pater, Ewa Burak, Jadwiga Jadczuk, Joanna Stasiuk, Bożena Stasiuk, Maria Brodowska, Katarzyna Kruszewska, Stefan Stępniak, Agata, Patrycja i Amelia Czajkowskie, Magdalena Wawrzyniak, Ewa Kołtek, Maria Biela, Ewa Wypychowska, Mieczysław Sowa, Urszula i Zuzanna Ejsmont. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam i proszę o pomoc w sprzątaniu mieszkańców Borysowszczyzny i Sokóla.

 2. W sobotę o godz. 9.00 w Betanii spotkanie kandydatów do bierzmowania.

 3. Zachęcam do zakupu zniczy Caritas i włączenia się w dzieła charytatywne kościoła. Cena znicza 7,50 zł.

 4. W niedzielę za tydzień po mszy św. o 9.00 wręczenie nagród za konkurs różańcowy.

OGŁOSZENIA 17.10.2021 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i złożone ofiary. Pracowały następujące osoby: Dawid Świerzbiński, Aleksandra Kropiwnicka, Zofia Pawłowska, Zofia Kapela, Teresa Pędrak, Dariusz Górny, Krzysztof Kurpeta, Jarosław Kutyna. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam i proszę o pomoc w sprzątaniu mieszkańców Augustynki.

 2. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy w naszej parafii czas Misji Świętych z okazji 20 – lecia konsekracji naszej świątyni. Mam nadzieję, że dotarły już do naszych rodzin zaproszenia z programem Misji. Z tego miejsca jeszcze raz pragnę serdecznie zaprosić wszystkich do wzięcia udziału w tych świętych ćwiczeniach. Przychodźmy liczne na nabożeństwa i pozwólmy Bogu przemawiać do naszych serc.

 3. W środę odbyło się spotkanie Rady Parafialnej. Omówione zostały bieżące prace. Zatwierdziliśmy regulamin cmentarza, który w najbliższym czasie pojawi się w widocznych miejscach przy wejściu na nekropolię. Będzie też wywieszona prośba o utylizację odpadów cmentarnych we własnym zakresie. Za jednorazowy odbiór pięciu kontenerów płacimy 760 zł. Do tej pory wydaliśmy już na wywóz odpadów 4100 zł. Przed nami Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, po których śmieci jest krocie. Będzie trzeba wywieść trzy albo cztery razy. Koszt poniesiony na wywóz śmieci mógłby być przeznaczony na ułożone kostki na cmentarnych alejkach co bardzo ułatwiłoby przemieszczanie się w czasie procesji pogrzebowych.

 4. Razem z Radą parafialną podjęliśmy decyzję o likwidacji nagrobków, którymi nikt się nie opiekuje. W najbliższym czasie pojawią się wywieszki informujące o planowanej likwidacji nagrobka na grobach najbardziej zaniedbanych i opuszczonych. Decyzja o likwidacji nie zostanie podjęta jeśli rodzina zgłosi proboszczowi chęć podtrzymania nagrobka i zaopiekowania się nim.

 5. W poniedziałek 18.10.2021 r. zapraszamy dzieci i młodzież na nabożeństwo różańcowe. Włączmy się poprzez tę modlitwę w akcję „ Milion dzieci modli się na różańcu dla jedności i pokoju.”

 6. Zachęcam do zakupu zniczy Caritas i włączenia się w dzieła charytatywne kościoła. Cena znicza 7,50 zł.

OGŁOSZENIA 10.10.2021 XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w tym tygodniu służyli pomocą przy sprzątaniu kościoła oraz innych pracach na zewnątrz świątyni. Dziękuję również mieszkańcom Zaolzia za sprzątanie w dniu wczorajszym. Wszystkim z serca dziękuję! W sobotę na godz. 9.00 zapraszam i proszę o pomoc w sprzątaniu mieszkańców ul. Żerczyckiej i Żerczyc.

 2. Pamiętajmy by październiku w modlitwie różańcowej, odmawianej w kościele lub prywatnie, modlić się o Boże błogosławieństwo na czas Misji Świętych, które będziemy przeżywać w dniach od 24 – 31 października 2021 r., w intencji ojca Misjonarza ks. Dariusza Kujawy o światło Ducha Świętego w prowadzeniu tych misji a dla całej parafii o wiarę, gorliwość i odnowę ducha.

 3. W najbliższym czasie każda rodzina otrzyma zaproszenie z programem Misji Świętych. Postarajmy się tak zaplanować obowiązki aby nikogo z nas nie brakowało w świątyni w tym szczególnym czasie.

 4. We środę o godz. 18.00 chciałbym się spotkać z Radą Parafialną. Zapraszam radnych na spotkanie do sióstr do Betanii.

 5. Po Mszy św. zbiórka ofiar do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

 6. We czwartek 14 października Dzień Edukacji Narodowej. Modlimy się w intencji nauczycieli i wychowawców.

 7. We wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej ( 16. 10 ) przypada 43 r. wyboru Jana Pawła II na papieża.

 8. Zbliża się czas porządkowania grobów. Ponawiam prośbę o utrzymanie porządku na nekropolii oraz zabieranie odpadów cmentarnych ze sobą i oddawanie ich z odpadami z gospodarstwa domowego, za które wszyscy płacimy. Na kompost wyrzucamy tylko trawę, liście i żywe kwiaty ale bez plastikowych doniczek, foli, reklamówek, torebek i innych sztucznych elementów. Przypominam, że wszelkie planowane prace budowlane na cmentarzu powinny być wcześniej zgłoszone i powinna być uzyskana zgoda na wjazd na cmentarz.

 9. Przy wyjściu z kościoła wyłożone są kartki na wypominki.

 10. Za tydzień będą do nabycia znicze CARITAS. Zachęcam do zakupu i włączenia się w dzieła charytatywne kościoła.

OGŁOSZENIA 03.10.2021 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Dziękuję za pomoc w sprzątaniu i przygotowaniu miejsca celebry oraz za złożone ofiary następującym osobom: Halina Sadowska, Lidia Romaszewska, Bogusława Wojtkowska, Zdzisława i Damian Pakoca, Dorota Kosowska, Dariusz Górny, Krzysztof Pawlak, Janina Bloch i Marzena Semeniuk. W sobotę na godz. 9.00 zapraszam i proszę o pomoc w sprzątaniu mieszkańców całego Zaolzia.

 2. Dobiega końca malowanie naszej świątyni. Od jutra nabożeństwa różańcowe i msze święte będą odprawiane w kościele. Ale żebyśmy mogli się tam się modlić to trzeba posprzątać tę część która jest już wolna od rusztowań. Bardzo serdecznie proszę o pomoc w sprzątaniu. Wszyscy gotowi do pomocy w dniu jutrzejszym, proszę by po mszy św. zgłosili się do s. Mari i ustalili szczegóły. Bóg zapłać!

 3. Proszę by październiku w modlitwie różańcowej, odmawianej w kościele lub prywatnie, modlić się o Boże błogosławieństwo na czas Misji Świętych, które będziemy przeżywać w dniach od 24 – 31 października 2021 r., w intencji ojca Misjonarza ks. Dariusza Kujawy o światło Ducha Świętego w prowadzeniu tych misji a dla całej parafii o gorliwość i odnowę ducha. Serdecznie proszę o żarliwą modlitwę w tej intencji i zapraszam do licznego udziału w misjach świętych.

 4. Dziś po Mszy św. o godz. 11.00 dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii św. otrzymają swoje pierwsze poświęcone różańce.

 5. W najbliższą niedzielę przypada Dzień Papieski. Ofiary do puszek przeznaczone będą na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.