WIZYTA DUSZPASTERSKA

02.01.2023 poniedziałek

Godz. 9.00

ul. Leśna od p. Błażejak, ul. Wąska, ul. Nowa, ul. Tartaczna

02.01.2023 poniedziałek

Godz. 9.00

ul. Kolejowa od p. Sobierskich, ul. Jędrzejuka, ul. Polna

03.01.2023 wtorek

Godz. 9.00

ul. Krótka, ul. Młyńska, ul. Wodociągowa,

03.01.2023 wtorek

Godz. 9.00

ul. Piaskowa, kol. Żerczyce, ul. Pogodna,

04.01.2023 środa

Godz. 9.00

od p. Podbielskich na ul. Drzewnej, Zaolzie od p. Hermanowicz, bloki

04.01.2023 środa

Godz. 9.00

ul. Włoska, Okrężna przy kościele i ul. Ks. Pawlonki, Zaolzie od p. Skorupko

05.01.2023 czwartek

Godz. 12.00

ul. Poniatowskiego, ul. Akacjowa, ul. Sportowa bl. 1,3

05.01.2023 czwartek

Godz. 12.00

Okrężna za cmentarzem, ul. Sportowa 135, ul. Sportowa 6, ul. Sportowa EMKI

07.01.2023 sobota

Godz. 9.00

ul. Lipowa, ul. Kasztanowa, ul. Wierzbowa

07.01.2023 sobota

Godz. 9.00

ul. Sportowa bl. 136, ul. Brzozowa, ul. Klonowa