11 listopada 2017 r. – Święto Niepodległości w Nurcu – Stacji

W tym roku 11 listopada przypada 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji o godz. 9.00 w kościele p. w. Matki Bożej Częstochowskiej w Nurcu –Stacji została odprawiona Msza św. w intencji naszej Ojczyzny. Jako parafianie modliliśmy się również za całą naszą wspólnotę i dziękowaliśmy Panu Bogu za dar świątyni, która przed szesnastu laty została poświęcona.

Po zakończeniu nabożeństwa dalsze uroczystości patriotyczne miały miejsce w centrum naszej miejscowości przy obelisku upamiętniającym poległych w trakcie II wojny światowej. Wzięli w nich udział przedstawiciele  władz samorządowych, druhowie OSP z pocztem sztandarowym, młodzież szkolna i mieszkańcy. Nad przebiegiem uroczystości czuwał Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu Stacji. Po złożeniu wieńców, okolicznym referacie i krótkiej akademii było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych pod przewodnictwem Koła Emerytów i Rencistów, którzy przed laty zainicjowali wspólne obchody Święta Niepodległości w Nurcu – Stacji.