Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej 25.03.2018 r.

PAMIĄTKA WJAZDU CHRYSTUSA DO JEROZOLIMY

Przez okres czterdziestu dni w łączności z całym Kościołem przygotowywaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości aby w dniu dzisiejszym rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością licznie zgromadziliśmy się w Betanii na placu przy domu Sióstr Urszulanek. Poranne nabożeństwo o 8.30 rozpoczęliśmy od poświęcenia palm. Po wysłuchania fragmentu Ewangelii według św. Marka naśladując rzesze, które uroczyście witały Pana Jezusa, procesjonalnie wyruszyliśmy do świątyni. Ze śpiewem na ustach Hosanna Synowi Dawidowemu prosiliśmy Boga, byśmy idąc z radością za Chrystusem Królem mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem.