WIZYTACJA KANONICZNA W PARAFII

W parafii Matki Bożej Częstochowskiej 3 czerwca 2019 r. miała miejsce wizytacja kanoniczna Ordynariusza Diecezji Jego Ekscelencji ks. Biskupa Tadeusza Pikusa. Wizytacji kanonicznej podlegały wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno- gospodarczego parafii.

W trakcie odwiedzin naszego Pasterza odbyły się spotkania z wieloma osobami. Na początku dostojnego gościa podjęto w Zespole Szkolno  – Przedszkolnym. Po przywitaniu przez Dyrekcję, dzieci i młodzież poprzez montaż słowno –  muzyczny, wprowadziły wszystkich zebranych w klimat  dwudziestej rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Drohiczynie.

Kolejny etap wizytacji to spotkanie z władzami samorządowymi w Urzędzie Gminy. Pan Wójt i najbliżsi współpracownicy przedstawili zalety i walory naszej gminy, jednocześnie pokazując potrzeby i bolączki mieszkańców.

Sygnałem „Powitanie” na instrumentach dętych w wykonaniu Leśniczych przyjęto ks. Biskupa w siedzibie Nadleśnictwa. Prezentacje multimedialne wprowadziły zgromadzonych  w jubileusz 95 – lecia Lasów Polskich, pokazały czym jest zrównoważona gospodarka leśna i jakie zadania są realizowane na terenie naszego Nadleśnictwa.

Betania Sióstr Urszulanek, była kolejnym miejscem biskupich odwiedzin, agapy i odpoczynku. Po południu na plebanii spotkanie z Radą Parafialną a następnie wspólna modlitwa na cmentarzu grzebalnym. Po powrocie z cmentarza ksiądz Biskup sprawdził i podpisał księgi parafialne.

Na zakończenie wizytacji Ordynariusz odprawił mszę św. w intencji naszej wspólnoty i udzielił sakramentu bierzmowania kandydatom, którzy przygotowali się do bierzmowania, uczestnicząc przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego, wspólnej modlitwie i przystępując do sakramentu pokuty.