POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. W niedzielę – 5 września – na Mszy świętej o godzinie 9.00 dziękowaliśmy Bogu za minione wakacje i wypraszaliśmy Jego błogosławieństwo na nowy rok szkolny.

W Eucharystii uczestniczyli nauczyciele, pracownicy oświaty, rodzice oraz dzieci i młodzież.

Na zakończenie Mszy świętej zostały pobłogosławione tornistry oraz przybory szkolne.

Wspólną modlitwą zaprosiliśmy Pana Boga do towarzyszenia nam w nowym roku szkolnym.