Koronka na ulicach miast świata

28 września o godz. 15.00 – w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopocki ulice i place naszych miast i wiosek zamieniły się w miejsca modlitwy. My również, zgromadzeni w centrum Nurca – Stacji, łącząc się z konającym Jezusem, dołączyliśmy do modlitwy aby prosić:

  • O pokój w naszej Ojczyźnie i na świecie.
  • Za biskupów i kapłanów, by z odwagą głosili słowo Boże.
    „Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa i poruszę serca, do których przemawiać będą (Dz. 1521).
  • O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
  • O nawrócenie wrogów Boga i Kościoła.
  • Za nasze rodziny, by były Bogiem silne.