PLAN ROZNOSZENIA OPŁATKÓW

28.11 (poniedziałek) od godz. 9.00: Sycze, Sokóle i Borysowszczyzna

29.11 (wtorek) od godz. 9.00: kolonia Nurzec, Nurzec, Nurczyk

30.11 (środa) od godz. 9.00 Augustynka przy szosie i Dąbrowa

od godz. 13.00 ulice Leśna i Wąska

1.12 (czwartek) od godz. 9.00 Augustynka pozostała część

od godz. 13.00 ul. Tartaczna, Nowa, Polna, 11 listopada

2.12 (piątek) od godz. 9.00 Żerczyce i kolonie

od godz. 12.00 ul. Zakątna i Cicha

3.12 (sobota)

od godz. 9.00 Zalesie i kolonie, Moszczona Pańska

od godz. 13.00 ul Zaolzie

 

ROZNOSZENIE OPŁATKÓW DRUGI TYDZIEŃ ADWENTU

5.12 (poniedziałek) od godz. 12.00 ulice Drzewna, Poniatowskiego, Akacjowa, Okrężna, Ks. J. Pawlonki

6.12 (wtorek) od godz. 12.00 ul. Piaskowa, Wodociągowa

7.12 (środa) od godz. 12.00 ul. Kolejowa, Krótka, Jędrzejuka

8.12 (czwartek) od godz. 12.00 ul. Sportowa

9.12 (piątek) od godz. 12.00 ul. Młyńska, Szkolna, Żerczycka

10.12 (sobota) od godz. 12.00 ul. Wierzbowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa, Polna