Wielki Czwartek: Msza Wieczerzy Pańskiej 29.03.2018 r.

Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. Dzisiejsza Eucharystia przypomina nam i uobecnia ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany, umiłowawszy swoich na świecie do końca, ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje ciało i swoją krew, dał je apostołom, aby spożywali a ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby nieustannie składali tę ofiarę na jego pamiątkę. To dzień sakramentu Eucharystii i kapłaństwa, za które dziś szczególnie winniśmy Bogu dziękować.