Wielki Piątek – Liturgia na cześć Męki Pańskiej 30.03.2018 r.

Wielki Piątek jest dniem, w którym nasz Pan, Jezus Chrystus, wziął na swoje ramiona krzyż i poniósł na nim śmierć dla zbawienia świata. W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii. W godzinach przypominających czas męki i śmierci Zbawiciela, gromadzimy się w świątyni, aby stanąć przed wzgardzonym i poniżonym przez ludzi Bogiem-Człowiekiem, który tak nas umiłował, że oddał za nas swoje życie.

Poprzez słuchanie słowa Bożego, modlitwę, adorację drzewa Krzyża i przyjęcie Ciała Pańskiego w Komunii świętej, chcemy ożywić naszą wiarę w tę wielką tajemnicę miłości.